Doprava zdarma nad 70 €.

Nákupný košík

0 (POČET POLOŽIEK)
Váš nákupný košík je prázdny
Medzisúčet 0
Prejsť k pokladni
Medzisúčet 0
Prejsť k pokladni
 • 0 0

 • Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobecné

  Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa uplatňujú, keď si ako zákazník (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) objednáte tovar prostredníctvom webovej stránky www.vagabond.com a súvisiacich webových stránok (ďalej len „webová stránka“). Zmluva sa uzatvára medzi vami a spoločnosťou Vagabond R1 AB, IČO spoločnosti 556634-4890 a IČ DPH SE 55663448901 (ďalej len „Vagabond“ alebo „my“). Podrobné kontaktné údaje a ďalšie informácie o spoločnosti Vagabond sú uvedené na webovej stránke. Tieto podmienky sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, a to zadaním objednávky online na našej webovej stránke.

  Vagabond je švédska spoločnosť, ktorá sa riadi švédskymi zákonmi vrátane smerníc a nariadení EÚ. Okrem toho sa spoločnosť Vagabond vždy snaží dodržiavať záväzné zákony a nariadenia na ochranu spotrebiteľa v krajine, kde má zákazník bydlisko. Spoločnosť Vagabond nemôže zaručiť, že tieto podmienky budú v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Vagabond v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, v ktorej by vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Vagabond bolo podľa platných právnych predpisov nezákonné.

  Spoločnosť Vagabond má právo odmietnuť nákup od zákazníka, ktorý v súlade s platnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej má zákazník bydlisko, nie je oprávnený uzatvárať zmluvy na nákup produktov predávaných spoločnosťou Vagabond, napr. od osôb mladších ako 18 rokov. Kúpou výrobku na webovej stránke potvrdzujete, že máte zákonné právo a schopnosť uzavrieť záväznú zmluvu so spoločnosťou Vagabond.

  Objednávky

  V prípade objednávok, ktoré sa zdajú byť nesprávne alebo sa výrazne odlišujú od typických objednávok, súhlasíte s tým, že vás spoločnosť Vagabond môže kontaktovať, aby sa uistila, že vaša objednávka je správna. So spoločnosťou Vagabond uzavriete zmluvu v anglickom jazyku a na uskutočnenie nákupu musíte akceptovať podmienky. Zaškrtnutím políčka Všeobecných obchodných podmienok v pokladni na našej webovej stránke súhlasíte s Podmienkami a zaväzujete sa ich dodržiavať.
  Spoločnosť Vagabond spracuje vašu objednávku ihneď po jej zadaní na webovej stránke. Zmluva medzi vami a spoločnosťou Vagabond je uzavretá, keď od spoločnosti Vagabond dostanete e-mail s potvrdením objednávky. To znamená, že kúpna zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, nie je uzavretá, kým od spoločnosti Vagabond nedostanete potvrdenie objednávky. Spoločnosť Vagabond sa snaží zaslať vám potvrdenie objednávky čo najskôr po prijatí vašej objednávky. Odporúčame vám, aby ste si potvrdenie o objednávke uložili, aby ste si uľahčili kontakt s naším oddelením zákazníckej podpory v prípade, že takýto kontakt bude potrebný.

  Ceny a poplatky

  Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene a zahŕňajú DPH. Ceny nezahŕňajú žiadne platobné, prepravné ani colné poplatky, ktoré sa uvádzajú samostatne.
  Cena výrobku, ktorá bola uvedená na webovej stránke pri zadávaní objednávky, je cenou, ktorá sa použije, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak alebo pokiaľ to nie je jasne dané okolnosťami. Spoločnosť Vagabond však nie je viazaná cenou výrobku, ktorá bola na webovej lokalite uvedená nesprávne, ak ste si uvedomili alebo ste si mali uvedomiť, že výrobok má nesprávnu cenu.

  Platba

  Spoločnosť Vagabond ponúka rôzne spôsoby platby za váš nákup, ktoré sa však líšia v závislosti od miesta vášho bydliska. Pozrite si našu stránku Pomoc a kontakt a zistite, ktoré spôsoby platby sú dostupné vo vašej krajine. Jednotlivé spôsoby platby sa môžu meniť a spoločnosť Vagabond si vyhradzuje právo nezahrnúť do svojej ponuky vždy všetky spôsoby platby. Upozorňujeme, že obmedzenia možností úhrady sú uvedené na webovej stránke.

  Vo všetkých krajinách môžete platiť debetnou a kreditnou kartou. Príslušná suma bude okamžite zaúčtovaná na vašej kreditnej karte, ale nebude účtovaná až do odoslania tovaru. Platobná transakcia sa uskutočňuje v spolupráci s naším poskytovateľom platobných služieb Adyen.

  V niektorých krajinách si môžete tiež zvoliť platbu faktúrou, pokiaľ je to možné, je to uvedené pri dokončovaní objednávky pri pokladni. Ak sa rozhodnete zaplatiť niektorým zo spôsobov platby poskytovaných spoločnosťou Klarna, právo spoločnosti Vagabond na prijatie platby a všetky ostatné práva s tým spojené prechádzajú na spoločnosť Klarna. Platbu na faktúru je preto možné uskutočniť len v prospech spoločnosti Klarna a podmienky spoločnosti Klarna sa budú uplatňovať spolu s týmito podmienkami. Kliknutím sem si môžete pozrieť obchodné podmienky spoločnosti Klarna.

  Kampane a špeciálne ponuky

  Spoločnosť Vagabond môže občas svojim zákazníkom ponúkať kampane a špeciálne ponuky za výhodnejších podmienok, ako sú uvedené v týchto podmienkach. Tieto výhodnejšie podmienky budú platiť len počas trvania špeciálnej ponuky a budú sa vzťahovať len na vybrané produkty uvedené spoločnosťou Vagabond v súvislosti s príslušnou ponukou a nebudú znamenať, že sa táto ponuka bude vzťahovať na akúkoľvek objednávku zadanú pred kampaňou alebo špeciálnou ponukou. Spoločnosť Vagabond si vyhradzuje právo tieto kampane a špeciálne ponuky kedykoľvek ukončiť. Po ukončení alebo stiahnutí kampane alebo špeciálnej ponuky sa tieto podmienky budú naďalej uplatňovať bez zmeny. Ponuky týkajúce sa konkrétnych produktov sú platné len obmedzený čas a do vypredania zásob.

  Doručenie

  Ak nie je výslovne uvedené inak, ceny nezahŕňajú náklady na dopravu a doručenie. Náklady na dopravu a doručenie sú vždy uvedené na webovej stránke a v potvrdení objednávky.

  Spoločnosť Vagabond sa vždy snaží doručiť vašu objednávku v rámci odhadovaného počtu pracovných dní na doručenie uvedeného na webovej stránke a v potvrdení objednávky. Vaša objednávka bude spracovaná a odoslaná počas pracovných dní, t. j. od pondelka do piatku, preto ak si objednáte tovar počas víkendu alebo v deň, ktorý pripadá na švédsky štátny sviatok, vaša objednávka bude spracovaná v nasledujúci pracovný deň. Predpokladaný čas dodania je vždy uvedený na webovej stránke a v potvrdení objednávky. Dodacie lehoty sa môžu líšiť v závislosti od miesta, kam bude výrobok doručený, a s ohľadom na sezónne špičky.

  Ak ste svoju objednávku nedostali do očakávaného dátumu dodania, vždy môžete kontaktovať náš zákaznícky servis a získať ďalšie informácie.

  Spoločnosť Vagabond doručuje do krajín uvedených na webových stránkach. Upozorňujeme, že z času na čas sa môžu vyskytnúť obmedzenia v doručovaní.

  Spoločnosť Vagabond nedodáva objednané produkty na adresy v krajinách alebo oblastiach, kde je doručovanie zo strany spoločnosti Vagabond nezákonné (napríklad uvalením obchodného embarga), kde prebieha vojna alebo ozbrojený konflikt alebo ktoré sú inak nestabilné.

  Nevyzdvihnuté zásielky 

  Zásielku si musíte vyzdvihnúť alebo prevziať do 14 dní od oznámeného dátumu doručenia a v súlade s pokynmi spoločnosti Vagabond alebo prepravnej spoločnosti. Dostanete oznámenie, v ktorom bude uvedené, kde a kedy si môžete zásielku vyzdvihnúť alebo prevziať. Nevyzdvihnuté a neprevzaté zásielky budú vrátené spoločnosti Vagabond. Za nevyzdvihnuté a neprevzaté zásielky bude účtovaný poplatok vo výške 30 EUR.

  Upozorňujeme, že nevyzdvihnutá zásielka sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. Ďalšie informácie o odstúpení od zmluvy nájdete nižšie.

  Vrátenie

  Pri nákupe produktov na webovej stránke máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa. To znamená, že máte právo odstúpiť od nákupu oznámením do 14 dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená osoba dostali objednaný výrobok. Ďalšie informácie o tom, ako použiť štandardný formulár na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, nájdete na webovej stránke švédskeho Úradu na ochranu spotrebiteľa.

  Ak sa rozhodnete zrušiť nákup a chcete získať späť celú sumu zaplatenú za výrobok, nesmie sa s výrobkom manipulovať viac, ako je potrebné na zistenie jeho vlastností a funkcií. Ak s výrobkom manipulujete vo väčšom rozsahu, spoločnosť Vagabond je oprávnená vykonať zrážku ako náhradu za zníženú hodnotu výrobku v dôsledku takejto manipulácie, viz nasledujúca časť. 


  Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na výrobok s pečaťou, ak ste ju porušili, za predpokladu, že výrobok už nie je možné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov. Pri objednávaní výrobku, na ktorý sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy, budete o tejto skutočnosti jasne informovaní.

  Spoločnosť Vagabond Shoemakers zodpovedá za výrobok až do jeho doručenia na adresu uvedenú v potvrdení objednávky. Prijaté budú len vrátené výrobky s priloženým platným štítkom na vrátenie.

  Na uľahčenie odstúpenia od zmluvy zaregistrujte svoje vrátenie na stránke vagabond.com/returns, uveďte dôvod vrátenia a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov;

  DHL zásielka

  Štítok na vrátenie tovaru je súčasťou balenia pri objednávkach uskutočnených v rámci EÚ. Ak sa nachádzate mimo EÚ, štítok na vrátenie vám bude zaslaný ako samostatný e-mail po dokončení registrácie vrátenia; to sa týka aj zásielok s DHL Parcel podaných odkiaľkoľvek na svete.

  Expresní doručenie DHL

  Použite predplatený štítok, ktorý je súčasťou balenia. Naplánujte si vyzdvihnutie balíka alebo ho nechajte na servisnom mieste DHL Express. 

  FedEx Economy

  Použite predplatený štítok, ktorý je súčasťou balenia. Naplánujte si vyzdvihnutie balíka alebo ho nechajte na servisnom mieste spoločnosti FedEx. 

  Obchod Vagabond

  Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť v ktorejkoľvek z našich oficiálnych predajní Vagabond. Nezabudnite si vziať číslo objednávky a preukaz totožnosti. Najbližšiu predajňu Vagabond nájdete tu.

  Ak nám výrobok pošlete späť bez použitia našich predplatených a predtlačených štítkov, náklady na dopravu hradíte vy.

  Upozorňujeme, že výrobky zakúpené v našom online obchode nie je možné vrátiť v našich predajniach Vagabond. Tieto výrobky nám musíte poslať späť jedným z vyššie uvedených spôsobov.

  Ste tiež zodpovední za stav výrobku od okamihu jeho prevzatia a počas spätnej prepravy. Spoločnosť Vagabond preto odporúča, aby ste výrobok zaslali riadne zabalený a v pôvodnej krabici a/alebo obale. Výrobok musí byť vrátený do 14 dní odo dňa, keď spoločnosť Vagabond obdrží vaše oznámenie, že si želáte uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

  Úhrada

  Ak využijete svoje právo na odstúpenie od zmluvy, spoločnosť Vagabond vám uhradí cenu vráteného výrobku a náklady na dopravu. Ak sa rozhodnete ponechať si časť objednávky, náklady na dopravu vám nebudú vrátené.

  Spoločnosť Vagabond má právo odpočítať sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty výrobku v porovnaní s jeho pôvodnou hodnotou. To platí len v prípade, ak ste zodpovední za akékoľvek zníženie hodnoty výrobku v dôsledku manipulácie s výrobkom, ktorá nie je nevyhnutne potrebná na zistenie vlastností a funkčnosti výrobku.

  Spoločnosť Vagabond zvyčajne vráti vašu platbu do 14 dní odo dňa, keď spoločnosť Vagabond dostane vaše oznámenie, že si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Žiadne platby však nebudú vrátené, kým spoločnosť Vagabond nedostane výrobok alebo kým nepredložíte dôkaz o tom, že výrobok bol vrátený. Peniaze vám budú vrátené tým istým spôsobom platby a na ten istý účet, ktorý ste si vybrali na zaplatenie výrobku, pokiaľ sa nedohodnete inak alebo pokiaľ neexistuje prekážka, ktorá by bránila vráteniu peňazí týmto spôsobom, pričom v takom prípade musíte kontaktovať naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov a dohodnúť sa na spôsobe vrátenia peňazí.

  Reklamácie

  Zákazník je oprávnený reklamovať závadu výrobku v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane spotrebiteľa v krajine bydliska. Ak chcete reklamovať dodaný výrobok, musíte kontaktovať spoločnosť Vagabond čo najskôr po zistení vady. Aby bola reklamácia uznaná, musí byť podaná v primeranej lehote po zistení chyby.

  Ak chcete uľahčiť podanie reklamácie, môžete kontaktovať náš zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete tu. Uveďte svoje meno, e-mail, adresu a podľa možnosti aj ďalšie relevantné informácie, ako je číslo objednávky, dátum objednávky a dôvod reklamácie. Náš zákaznícky servis vám následne pomôže s reklamáciou. Reklamáciu môžete podať aj v ktorejkoľvek z našich predajní Vagabond. Ak chcete uplatniť reklamáciu a vrátiť výrobok v niektorej z našich predajní Vagabond, najbližšiu predajňu Vagabond nájdete tu.

  Vrátený tovar musí byť zaslaný spoločnosti Vagabond v súlade so spôsobmi a postupmi uvedenými v týchto podmienkach v časti „Vrátenie“. V prípade uznanej reklamácie spoločnosť Vagabond uhradí náklady na vrátenie tovaru.

  Ak spoločnosť Vagabond dostane reklamáciu výrobku a zistí, že reklamácia je oprávnená a v súlade s platnými právnymi predpismi, spoločnosť Vagabond výrobok vymení, odstráni chybu, poskytne zľavu z ceny zaplatenej za výrobok alebo vráti peniaze zaplatené za výrobok vrátane nákladov na dopravu. Ak sa spoločnosť Vagabond rozhodne opraviť alebo zaslať nový výrobok, bude sa snažiť opraviť alebo zaslať nový výrobok čo najskôr.

  Do dvoch rokov máte právo reklamovať výrobné vady.

  Spoločnosť Vagabond si vyhradzuje právo zamietnuť reklamáciu, ak sa zistí, že výrobok nie je chybný v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Ochrana údajov

  Práva duševného vlastníctva

  Informácie na webovej stránke sú okrem iného chránené zákonmi o ochrane duševného vlastníctva a marketingovými právnymi predpismi. Ochranné známky spoločnosti Vagabond, obchodné názvy, názvy produktov, obrázky a grafika, dizajn, usporiadanie a informácie o produktoch, službách a iný obsah sa nesmú kopírovať ani používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Vagabond.

  Osobné údaje 

  Pri zadávaní objednávky na webovej stránke budete požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov. Potvrdzujete, že vami poskytnuté informácie sú správne a úplné a že nesiete zodpovednosť za akékoľvek nesprávne úkony. Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Vagabond nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vagabond.

  Rôzne

  Akékoľvek vzdanie sa práv alebo opravných prostriedkov zo strany spoločnosti Vagabond podľa týchto podmienok musí byť vykonané písomne. Žiadne jednorazové alebo čiastočné vzdanie sa akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku nevylučuje akékoľvek iné alebo následné uplatnenie tohto práva alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku.

  Spoločnosť Vagabond má právo postúpiť akúkoľvek časť svojich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi zmluvnými stranami bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka. Okrem toho má spoločnosť Vagabond právo postúpiť alebo založiť pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka. Zákazník však nesmie postúpiť alebo previesť žiadnu časť svojich práv alebo povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi stranami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Vagabond.

  Spoločnosť Vagabond si vyhradzuje právo z času na čas vykonávať zmeny týchto podmienok. Akékoľvek zmeny týchto podmienok budú zverejnené na webovej stránke. Zmeny nadobudnú účinnosť, keď tieto podmienky prijmete (v súvislosti s novým nákupom) alebo 30 dní po tom, čo vám spoločnosť Vagabond oznámi zmeny.

  Spoločnosť Vagabond si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť alebo obmedziť vaše používanie webovej stránky, ak sa používa neúmyselným spôsobom. To sa môže týkať napríklad používania, ktoré spôsobuje neobvyklý počet návratov alebo akýkoľvek druh bezpečnostných problémov.

  Rozhodné právo a riešenie sporov

  V prípade akéhokoľvek sporu so zákazníkom sa spoločnosť Vagabond bude riadiť odporúčaniami švédskej Národnej rady pre spotrebiteľské spory alebo akýmkoľvek iným alternatívnym riešením sporov v krajine bydliska zákazníka. Švédsku národnú radu pre spotrebiteľské spory nájdete na webovej stránke www.arn.se alebo na adrese Box 174, 101 23 Štokholm. Zákazníci môžu podať sťažnosť aj na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online (ďalej len „platforma ODR") na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Všetky spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania týchto podmienok sa riadia a vykladajú v súlade so švédskym právom a s výnimkou vyššie uvedených prípadov ich riešia štátne súdy. Švédske právo sa však neuplatňuje v situácii, keď má zákazník lepšie práva podľa platných zákonov na ochranu spotrebiteľa v krajine bydliska.

  Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok považované za neplatné alebo nevynútiteľné akýmkoľvek príslušným súdom, úradom, rozhodcovským súdom alebo alternatívnym orgánom pre riešenie sporov, zvyšok tohto ustanovenia a všetky ostatné ustanovenia zostanú platné a vynútiteľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi.

  Bez ohľadu na vyššie uvedené môže spoločnosť Vagabond podniknúť akékoľvek právne kroky potrebné na vymáhanie oneskorených platieb na príslušnom súde v krajine bydliska zákazníka. Zmluvné strany týmto súhlasia, že na tento účel sa uplatňuje právomoc príslušného súdu.

  Obmedzenie zodpovednosti 

  Spoločnosť Vagabond zodpovedá za škody len v súlade s platnými záväznými zákonmi na ochranu spotrebiteľa a v rozsahu, v akom zákazník prijal primerané opatrenia na obmedzenie strát. Spoločnosť Vagabond nezodpovedá za škody súvisiace s oneskorením plnenia zmluvy alebo chybnými výrobkami spôsobenými nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré nemôže ovplyvniť.

  Tieto podmienky prijala spoločnosť Vagabond Shoemakers R1 AB dňa 18-05-2022.

  Kontakt

  Máte otázky týkajúce sa Všeobecných obchodných podmienok? Kontaktujte nás tu.

  Informácie o spoločnosti

  Vagabond Shoemakers R1 AB
  Birger Svenssons Väg 36
  432 40 Varberg

  Telefón: +46 (0)340-541200

  E-mail: customercare@vagabond.com

  IČ DPH: SE 55663448901

  IČO spoločnosti: 556634-4890