Shopping bag

0 ITEM
Your shopping bag is empty
 • 0 0

 • политика за поверителност

  Въведение

  За Vagabond винаги е било важно да се ангажира и да се грижи за хората. Като част от този ангажимент Vagabond постоянно се грижи за неприкосновеността на личния живот и контрола на личните данни. Това е описание на начина, по който Vagabond разглежда поверителността на личните данни, и нещата, които правим, за да изпълним задълженията си към Вас и нашите партньори.

  Обща информация

  Нашата политика за защита на личните данни накратко

  Vagabond предпазва и защитава личния Ви живот и Вашата лична информация и ние винаги се стремим да бъдем прозрачни относно начина, по който обработваме личните Ви данни. Също така е важно за нас да боравим с тях законосъобразно и справедливо. Поради това Vagabond винаги се стреми да не събира и използва повече лични данни, отколкото са необходими, за да можем да удовлетворим Вашето търсене и очакванията Ви от нас. Ние също така полагаме усилия за това как защитаваме Вашите данни, никога не продаваме Вашите лични данни на трети лица и ги прехвърляме на други компании само в рамките на групата на Vagabond или на нашите доверени партньори, за да изпълняват задачите си, например за доставка ние предаваме данни към компанията за транспортиране, а за плащане – предаваме данни към нашия доставчик на платежни услуги.

  В допълнение към Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) и другите приложими закони и разпоредби Vagabond спазва местното законодателство за личните данни.

  Понякога нашият уеб сайт съдържа връзки към други уеб сайтове. Уеб сайтовете обикновено не са под наш контрол и не са обхванати от тази политика за поверителност, затова Ви насърчаваме да се запознаете с политиката им за поверителност, преди да подадете личните си данни.

  Някои важни принципи накратко

  Ние ще направим всичко възможно, за да защитим неприкосновеността на личния Ви живот, като:

  • Сме прозрачни, когато Ви информираме как събираме и използваме лични данни.
   • Събираме само данните, необходими за обработването и изпълнението на нашия ангажимент, и Ви предоставяме съответните маркетингови съобщения и предложения.
   • Събираме само данни, които са във Ваша полза, за да подобрим нашето представяне при предоставянето на нашите продукти и услуги.
   • Предоставяме информация само на доверени свързани компании, партньори или доставчици на услуги.
   • Съхраняваме данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са събрани.
   • При поискване от Ваша страна предоставяме информация какви лични данни съхраняваме и обработваме, както и на какво правно основание правим това.
   • Защитаваме личните Ви данни, например чрез системи за сигурност, анонимизация и шифроване.

  Имате право да:

  • Поискате от нас да предоставим всички Ваши лични данни, които обработваме.
  • Поискате от нас да коригираме личните Ви данни.
  • Заявите към нас ограничаване на нашето използване на личните Ви данни.
  • До степента, разрешена от закона, изисквате изтриването на Вашите лични данни.
  • Изисквате да Ви предоставим Вашите лични данни в пригоден за машинно четене формат, така наречената „Преносимост на данните“.
  • Оттеглите съгласието си.

  Администраторът на лични данни е Vagabond International Aktiebolag и понякога неговите дъщерни дружества или партньори. Vagabond не носи отговорност за политиките или практиките за поверителност на своите партньори или доставчици на услуги.

  Ако имате въпроси или не сте доволни от начина, по който обработваме личните Ви данни, винаги можете да се свържете с нас. Също така има възможност за контакт със съответния надзорен орган.

  Лица под 16-годишна възраст

  Vagabond не събира и не търси съзнателно информация от лица на възраст под 16 години. Ако сте под 16 години, не използвайте сайта или свързаните с него услуги. В случай че научим, че сме събрали лична информация от лице под 16-годишна възраст, ние ще изтрием тази информация.

  Събиране на данни

  Информацията, която събираме за Вас, е основно име, информация за плащане, адрес, телефонен номер, имейл адрес. Ние също така събираме данни от устройството, данни за достъп, идентификационни данни, данни за покупки, данни за местоположението и данни за Вашите предпочитания. Ние не събираме каквито и да било данни, които не са необходими за нас, за да разработваме, реализираме и рекламираме нашите бизнес услуги.

  Съхранение на данни 

  Vagabond ще съхранява данни на своите сървъри, притежавани от Vagabond и разположени на Vagabond Varberg, Birger Svenssons Väg 36, 432 40 Varberg, или на сървъри, предоставени от нашите партньори или доставчици на услуги. Освен когато данните се прехвърлят извън ЕИЗ с Ваше разрешение, данните ще бъдат съхранявани в ЕИЗ.

  Прехвърляне на данни

  Ние прехвърляме данни към компании от групата на Vagabond. Ние също така прехвърляме данни към нашите партньори и доставчици на услуги, за да предоставим висококачествени услуги и подходящ маркетинг. Нашите партньори и доставчици на услуги се намират предимно в ЕИЗ, както и техните сървъри и друго оборудване за съхранение. В някои случаи също така прехвърляме Вашите лични данни на трети лица извън ЕИЗ. В случай че трябва да прехвърлим данни извън ЕИЗ, тогава ние ще поискаме от Вас изричното Ви съгласие. 

  Защита на данните

  Vagabond ограничава използването на лични данни чрез долупосочените мерки, своя дизайн и чрез неизползване на технологии, които са излишно натрапчиви или улавят данни, които не са необходими за предоставянето на продукти, услуги и маркетинг на Vagabond от страна на Vagabond или нейните партньори. Поверителността е работен метод по подразбиране във Vagabond и всички настройки имат за цел да бъдат например за записване, а не за отписване. Поверителността се проектира в системите чрез приоритизиране на сигурността и защитата на данните като част от дизайна и използване на техники за подобряване на поверителността като шифроване и анонимизиране.

  Когато посещавате vagabond.com чрез https, Вие предоставяте лична информация във връзка с дадена трансакция, която се нарича защитени страници (шифровано прехвърляне на информация). Vagabond използва сертификати, издадени от доверено трето лице. Такъв сертификат гарантира, че комуникирате с нашия уеб сайт vagabond.com и че прехвърлянето на информация е шифровано. Повечето уеб браузъри на Вашите устройства използват символи, за да покажат дали посещавате защитена, или незащитена уеб страница. Научете повече за това: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

  За трансакциите за картови разплащания с Vagabond или нашия доставчик на платежни услуги се използва технология за шифроване от висок клас, която се осъществява чрез SSL 256 bit шифрована защитена връзка.

  Ние използваме решението reCAPTCHA на Google, за да определим дали човек, или софтуер се опитва да изпрати информация към нас. Вашият IP адрес и други данни, като например подробни данни за устройството и софтуера, необходими за функционирането на reCAPTCHA, се прехвърлят към Google Inc. След прехвърлянето информацията се обхваща от правилата и условията за поверителност на Google.

  Когато нашите партньори обработват лични данни от наше име, ние защитаваме данните със специално споразумение за обработване на данни.

  Боравене с данните

  Vagabond се грижи за и защитава неприкосновеността на личния Ви живот и поверителността на информацията. Ние правим всичко възможно, за да изпълним Вашите очаквания и да работим в съответствие със споразумението, което имаме с Вас, за да продаваме и доставяме нашите продукти, както и за да Ви съдействаме и споделяме информация с Вас. За нас е важно да разбирате как обработваме личните Ви данни, когато посещавате нашия сайт. По-долу е дадено описание на процесите, които може да са свързани с боравенето с личните Ви данни.

  Посещаване на нашия уеб магазин и поръчване на нашите продукти

  Когато посетите нашия уеб магазин и поръчате нашите продукти, трябва да отидете в раздела за финализиране, където ще бъдете помолени да попълните продукта, който искате да поръчате, подробните данни за контакт и доставка, за да можем да вземем, опаковаме и изпратим продукта към Вас.
  Правно основание: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1 б) от ОРЗД).
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Счетоводната информация се съхранява в съответствие с действащото законодателство и друга информация за максимум три години от последната трансакция за покупка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Данните се предават към нашите партньори за дистрибуция.

  Информация за плащане и фактури

  По време на плащането трябва да изберете метод на плащане и да попълните данните за плащането (например данни за картата, номер на картата, дата на изтичане на срока на валидност, CCV номер), необходими за обработване на плащането на Вашата поръчка чрез нашия доставчик на платежни услуги. Ако решите да платите по фактура, ние събираме вашия личен идентификационен номер (национален идентификатор) за обработване на кредитно заявление и след като бъде одобрено от нашия доставчик на кредитни услуги, поръчката ще бъде обработена. Информацията за плащанията и фактурите се събира от нас, без да се запазва, и се предава защитено на нашите партньори за плащания и/или за фактуриране.
  Правно основание: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1 б) от ОРЗД). Баланс на интереси (чл. 6, параграф 1 е) от ОРЗД). Обработването също е необходимо за законния интерес на Vagabond, за да се избегне неплащане на задължения.
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Счетоводната информация се съхранява в съответствие с действащото законодателство и друга информация за максимум три години от последната трансакция за покупка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Данните се предават на нашите доставчици на кредитни и платежни решения.

  Доставка

  Молим Ви да въведете име, адрес за доставка и информация за контакт, като имейл и телефонен номер, на нашия уеб сайт в раздела за финализиране, за да можем да Ви изпратим Вашата поръчка и да се свържем с Вас по отношение на доставката, ако е необходимо.
  Правно основание: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1 б) от ОРЗД).
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Счетоводната информация се съхранява в съответствие с действащото законодателство и друга информация за максимум три години от последната трансакция за покупка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Данните се прехвърлят към нашите партньори за дистрибуция.

  Документи за връщане за определени пазари

  Ако искате да върнете продукт, трябва да влезете в нашия портал за връщане на стоки на нашия уеб сайт и да ни предоставите имейл и номер на поръчка, за да можете да отпечатате етикет за връщане на стоката, преди да ни изпратите продукта обратно.
  Правно основание: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1 б) от ОРЗД). Обработването също е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчинява Vagabond (чл. 6, параграф 1 в) на ОРЗД).
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Счетоводната информация се съхранява в съответствие с действащото законодателство и друга информация за максимум три години от последната трансакция за покупка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Данните се предават към нашите партньори за дистрибуция.

  Запитвания за поръчки или анулиране на поръчки

  Ние съхраняваме Вашите лични данни, като например: данни за контакт с Вас, данни за доставка и данни за плащане, за да Ви съдействаме с Вашите законоустановени права, които имате по отношение на връщането на продукта, ако искате да се откажете от Вашата покупка или когато има проблем с качеството на продукта. Ако възникне проблем с връщането на стока, понякога се налага да прехвърлим Вашата доставка и информацията за контакт на нашите партньори за дистрибуция, за да върнат продуктите.
  Правно основание: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1 б) от ОРЗД). Обработването също е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчинява Vagabond (чл. 6, параграф 1 в) на ОРЗД). 
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Счетоводната информация се съхранява в съответствие с действащото законодателство и друга информация за максимум три години от последната трансакция за покупка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Данните се предават към нашите партньори за дистрибуция.

  Формуляр за контакт

  Когато се свържете с нас чрез нашия уеб формуляр на нашия уеб сайт, ние събираме и съхраняваме информацията, която ни изпращате, за да можем да Ви помогнем с въпроса или проблема, който имате. Това може да бъде информация, като например информация за контакт, за поръчка или подробни данни за доставка, която ни е необходима, за да Ви съдействаме. Имайте предвид, че Вашите данни може да бъдат прехвърлени извън ЕИЗ.
  Правно основание: Съгласие (чл. 6, параграф 1 а) от ОРЗД) и обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1 б) от ОРЗД).  
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Информацията се съхранява в продължение на максимум три години от последната трансакция за покупка или контакт.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Ако е необходимо да се разреши въпросният проблем, информацията се прехвърля към съответния партньор.

  Бюлетини

  Когато се регистрирате за абонамент за нашия информационен бюлетин (онлайн или в нашите магазини), вие се съгласявате, че ние ще запазим вашия имейл адрес, за да изпращаме редовно нови писма или покани, които включват информация за нашите оферти и събития, които са от значение за вас. Можете да се отпишете по всяко време, като кликнете върху връзката в имейла от нас или се свържете с нас чрез нашия уебсайт. прехвърлен извън ЕИЗ.
  Правно основание: Съгласие (чл. 6, параграф 1 а) от ОРЗД). 
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Имейл адресите се съхраняват, докато не получим известие за отписване.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Имейл адресът се изпраща на нашия доставчик на услуги, който изпраща електронната поща.

  Клуб на клиентите

  Ако се присъедините към нашия клуб на клиентите, запазваме вашия имейл, телефонния ви номер и другата информация, която предоставяте във връзка с кандидатстването за членство. Освен това съхраняваме информация за историята на покупките ви, за начина, по който отговаряте на нашите оферти и използвате нашия уебсайт. Използваме информацията, за да администрираме вашето членство, да ви предоставяме интересни оферти и персонализирана информация. Можете да актуализирате личната си информация, начина, по който искате да се свързваме с вас, и да изберете каква информация да ви бъде изпращана чрез „Моите страници“.
  Правно основание: Съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).
  Автоматизирано вземане на решения: Без
   задържане: Вашите данни се съхраняват за максимум три години след края на членството.
  Оповестяване пред независими партньори: Вашите данни се предават на наш партньор, който изпраща информация и оферти.

  Услуги по имейл

  Ако даден продукт не е в наличност, предлагаме възможност да ви изпратим известие по имейл, когато продуктът е наличен за закупуване.
  Правно основание: Съгласие (чл. 6, параграф 1 а) от ОРЗД). 
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Имейл адресът се съхранява в продължение на максимум три години от последната трансакция за покупка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Не.

  Предотвратяване на измами и сигурност

  Ние и нашите партньори наблюдаваме и анализираме данните за устройството и данните за достъпа, идентификационните данни, данните за покупките и местоположението, за да откриваме измами и да поддържаме висока сигурност. Това е с цел защита на личните Ви данни, както и на нашите услуги и системи.
  Правно основание: Баланс на интереси (чл. 6, параграф 1 е) от ОРЗД). Обработването е необходимо за законния интерес на Vagabond с цел поддържане на високо ниво на сигурност. Обработването също е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчинява Vagabond (чл. 6, параграф 1 в) на ОРЗД.
  Автоматизирано вземане на решения: Да, за автоматично блокиране на неправилната употреба и опит за качване на злонамерен код. Запазване: Събирането на данни в случай на отстраняване на неизправности и разследвания на сигурността се изтрива при приключване на случая.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Ако е необходимо, за да се отстрани въпросният проблем, информацията се разкрива на нашите доставчици на услуги за ИТ сигурност.

  Разработване на бизнес процеси, логистични процеси и технически системи

  За да разработим нашите бизнес процеси, логистични процеси и технически системи, ние използваме данни за устройството, данни за достъпа, идентификационни данни, данни за покупките и данни за местоположението. Това е необходимо, за да може да се осигури защитена и лесна за използване от страна на потребителя услуга.
  Правно основание: Баланс на интереси (чл. 6, параграф 1 е) от ОРЗД). Обработването е необходимо за законния интерес на Vagabond, за да може да предложи безопасен, атрактивен и лесен за използване уеб сайт.
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Данните, събрани за статистически цели, се изтриват след оценка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Информацията се разкрива на нашите доставчици на ИТ услуги.

  Събиране на дългове

  Ако фактурите не се изплащат, въпреки неколкократни напомняния, ние можем да предадем данни, необходими за предоставяне на задачата за възстановяване на дълга на доставчик на услуги за събиране на дългове. Като алтернатива можем да продадем претенцията за непогасеното задължение към доставчик на услуги за събиране на дългове, който може да инкасира претенцията от собствено име.
  Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1 б) от ОРЗД). Баланс на интереси (чл. 6, параграф 1 е) от ОРЗД). В случай на претенции за продажба обработването е необходимо за законния интерес на Vagabond, за да се избегне неплащане.
  Автоматизирано вземане на решения: Не
  Запазване: Счетоводната информация се съхранява в съответствие с действащото законодателство и друга информация за максимум три години от последната трансакция за покупка.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Данните се предават на нашите партньори за събиране на дългове.

  Маркетинг

  Както е описано по-подробно в раздела за „бисквитките“ и подобни технологии за проследяване, ние използваме данни за устройствата, данни за достъп, данни за идентификация, данни за покупки, данни за местоположението и данни за вашите предпочитания, за да изготвяме маркетинг и оферти, които са подходящи за вас. Например представяне на подходящи реклами в уебсайтове, приложения и платформи за социални медии на трети страни. Също така обработваме данни за реклами (например дали сте кликнали върху дадена реклама), за да измерим ефективността на рекламата и да активираме фактурирането на рекламите. Информацията, която използваме и комбинираме с други данни, идва от нашите партньори, историята на покупките ви и използването на интернет.
  Правно основание: Съгласие (чл. 6, параграф 1 а) от ОРЗД) и също така баланс на интересите (чл. 6, параграф 1 е) от ОРЗД). Обработването е необходимо за законния интерес на Vagabond да може да Ви предостави съответните оферти и маркетинг.
  Автоматизирано вземане на решения: Да, Вашето онлайн преживяване ще бъде оформено въз основа на настройките Ви за бисквитки.
  Запазване: Данните, събрани за статистически цели, се изтриват след оценка. За какъв период от време е съхранена дадена бисквитка, е посочено в информацията за всяка бисквитка и може да бъде прочетено чрез браузъра Ви. Периодът на запазване се определя допълнително от настройките Ви за бисквитки.
  Разкриване на информация към независими трети лица: Ние споделяме информация с нашите доставчици на маркетингови услуги. Чрез използването на маркетинговата технология на нашите маркетингови партньори към тях се предава определена информация и след това се обхваща от техните условия за поверителност.

  Бисквитки и сходни технологии за проследяване

  Когато посещавате vagabond.com, ние запазваме информация за вашите действия на нашия уебсайт (например чрез използване на бисквитки). Бисквитката е малък файл с данни, който се поставя на вашето устройство и съдържа информация за това кои части от нашия уебсайт сте посетили. Използваме „бисквитки“, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и да събираме статистически данни с цел подобряване на преживяването на уебсайта. Бисквитките са надеждни файлове и не могат да изпълняват програмен код или да предават вируси.

  Използваме следните категории бисквитки.

  Строго необходимите „бисквитки“ помагат за навигацията на уебсайта чрез активиране на основни функции, като например навигация на страницата, добавяне на елементи в количката за пазаруване и правене на поръчка. Без тези бисквитки уебсайтът няма да може да работи правилно.

  Функционалните „бисквитки“ дават възможност за запазване на информация, която променя начина, по който уебсайтът изглежда или действа. Например предпочитания от вас език, валута или регион.

  Статистическите бисквитки помагат на Vagabond да разбере как посетителите взаимодействат с уебсайта, като събират и отчитат информация.

  Маркетинговите бисквитки се използват за показване на подходящи и интересни реклами на уебсайтове, приложения и платформи на други компании в социалните мрежи.

  Имайте предвид, че информацията, събрана чрез „бисквитките“, може да бъде прехвърлена извън ЕИП. Правно основание: Съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД), можете по всяко време да оттеглите съгласието си и да отмените обработката, като премахнете бисквитките от устройството си. Баланс на интересите (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Обработката е необходима с оглед легитимния интерес на Vagabond да ви предоставя функциониращ уебсайт. Автоматизирано вземане на решения: Да, онлайн преживяването ви ще се формира въз основа на настройките ви за бисквитки. Задържане: Времето, за което се съхранява дадена бисквитка, е посочено в информацията за всяка бисквитка, която може да бъде прочетена чрез вашия браузър. Периодът на задържане се определя допълнително от настройките на вашите бисквитки. Оповестяване пред независими трети страни: Споделяме информация с нашите доставчици на маркетингови услуги. При използване на маркетинговата технология на нашите маркетингови партньори определена информация се прехвърля към тях и впоследствие се покрива от техните условия за поверителност и защита на личните данни.

  Бисквитки за маркетинг и статистика

  Нашият уеб сайт съдържа бисквитки и сходни технологии за проследяване от нашите рекламни партньори, които управляват онлайн рекламни мрежи. Нашите рекламни партньори регистрират данните за устройството и достъпа, идентификационните данни, данните за покупки, данните за местоположението и данните за Вашите предпочитания и Ви показват персонализирани реклами на други уеб сайтове. Тогава тези реклами се базират на продукти, за които преди това сте показали интерес.

  Ние използваме услуги от Facebook, Google, Pinterest, Hotjar, Conversant Europe Ltd и Adform, за да събираме уеб, продажбени и рекламни статистически данни.

  Статистическите данни се използват, за да се разберат по-добре нуждите на нашите потребители и за да се оптимизират нашите услуги. Нашите партньори ни помагат да разберем по-добре опита на нашите потребители (напр. колко време прекарват на кои страници, кои връзки избират да щракнат, какво правят и какво не харесват потребителите и т.н.), като това ни позволява да изграждаме и поддържаме услугите си с отзиви от потребителите. Нашите партньори използват бисквитки и други технологии за събиране на данни за поведението на нашите потребители и техните устройства. Това включва IP адрес на устройството, размер на екрана на устройството, тип устройство (еднозначни идентификатори на устройството), информация за браузъра, географско местоположение и предпочитан език, използван за визуализиране на нашия уеб сайт.

  За повече подробности и инструкции за отписване вижте:

  Политика за данни наFacebook https://www.facebook.com/policy.php, Инструкция за отписване на Facebook https://www.facebook.com/off-facebook-activity

  Политика за поверителност на Google https://policies.google.com/privacy, Инструкция за отписване на Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Политика за поверителност на Pinterest https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy, Инструкция за отписване на Pinterest https://help.pinterest.com/en/article/do-not-track

  Сайт за поддръжка на Hotjar, Инструкция за отписване тук.

  Политика за поверителност на Conversant https://www.cj.com/legal/privacy-policy-services-uk, Инструкция за отписване https://www.conversantmedia.eu/optout

  Център за поверителност на Adform https://site.adform.com/privacy-center/overview/, Инструкция за отписване на Adform https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

  Как мога да управлявам бисквитките в моя браузър?

  Повечето уеб браузъри позволяват изтриване или блокиране на бисквитките, както и Ви предупреждават и искат Вашето съгласие, преди да се съхраняват бисквитки. Можете да намерите помощ във Вашия интернет браузър за това как да настроите своя интернет браузър за управление и възможно блокиране на бисквитки. Ако не желаете да използвате бисквитки, когато посещавате нашия онлайн магазин, това ще повлияе на Вашето потребителско преживяване, тъй като освен всичко останало използваме бисквитки, за да поддържаме количката Ви за пазаруване актуална. Използването на бисквитки е необходимо и ако искате да можете да направите поръчка.

  Можете да модифицирате браузъра си, за да изключите определени или всички бисквитки. Това е много лесно, но имайте предвид, че ако деактивирате всички бисквитки, няма да можете да направите покупка на vagabond.com.

  Следните връзки предоставят информация за това как да регулирате настройките на бисквитките на някои популярни браузъри:

  Firefox
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari

  Като посетите www.youronlinechoices.eu, имате възможността да премахнете определени бисквитки поотделно.

  Контакт

  Нашите подробни данни за контакт

  Vagabond International Aktiebolag
  Box 521
  432 19 Varberg

  Адрес за посещение

  Birger Svenssons Väg 36
  432 40 Varberg
  Телефон: +46 (0)340-541200

  Можете да се свържете с нас, като попълните нашия уеб формуляр за контакт тук.