Shopping bag

0 item
Your shopping bag is empty
Total 0
Proceed to checkout
Total 0
Proceed to checkout
 • 0 0

 • privaatsuspoliitika

  Sissejuhatus

  Vagabondile on olnud alati oluline inimestega tegelemine ja nendest hoolimine. Osana selle pühendumusest hoolib Vagabond jätkuvalt inimeste puutumatusest ja kontrollist isikuandmete üle. Siin on kirjeldatud, kuidas Vagabond suhtub andmekaitsesse ja mida me teeme, et täita oma kohustusi meie partnerite ja teie ees.

  Üldine

  Meie privaatsuseeskiri kokkuvõetult

  Vagabond kaitseb teie puutumatust ja isikuandmeid ning me püüame alati olla läbipaistvad selles osas, kuidas me teie isikuandmeid käitleme. Samuti on meie jaoks oluline neid seaduslikult ja õiglaselt käidelda. Seetõttu püüab Vagabond alati mitte koguda ega kasutada rohkem isikuandmeid, kui on vaja teie nõudmiste ja ootuste täitmiseks. Pingutame ka teie andmete kaitsmise nimel, me ei müü teie isikuandmeid kunagi kolmandatele isikutele ja edastame neid ainult teistele Vagabondi kontserni kuuluvatele ettevõtetele või meie usaldusväärsetele partneritele, et nad saaksid oma ülesandeid täita, näiteks edastame andmed transpordifirmale kohaletoimetamiseks ja makseteenuse pakkujale maksmiseks.

  Lisaks üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) ja muudele asjakohastele seadustele ja määrustele järgib Vagabond kohalikke isikuandmeid käsitlevaid õigusakte.

  Meie veebisait sisaldab aeg-ajalt linke muudele veebisaitidele. Need veebisaidid ei ole tavaliselt meie kontrolli all ja käesolev privaatsuseeskiri ei hõlma neid, seega soovitame teil enne isikuandmete esitamist tutvuda nende privaatsuseeskirjaga.

  Mõned olulised põhimõtted lühidalt

  Anname järgmistel viisidel endast parima, et teie puutumatus oleks kaitstud.

  • Oleme läbipaistvad teid sellest teavitades, kuidas me isikuandmeid kogume ja kasutame.
   • Kogume vaid selliseid andmeid, mis on vajalikud meie kohustuste täitmiseks ja teile asjakohase turundusteabe ja pakkumiste esitamiseks.
   • Kogume ainult selliseid andmeid, mis on teile kasulikud, et parandada meie toodete ja teenuste osutamise tulemuslikkust.
   • Edastame teavet ainult usaldusväärsetele partneritele või teenusepakkujatele.
   • Säilitame andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selleks, milleks andmed koguti.
   • Teie nõudmisel anname teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me hoiame ja töötleme, ning millisel õiguslikul alusel.
   • Kaitseme teie isikuandmeid nt turvasüsteemide, anonüümimise ja krüptimisega.

  Teil on järgnevad õigused.

  • Nõuda, et esitaksime kõik teie isikuandmed, mida töötleme.
   • Nõuda, et parandaksime teie isikuandmeid.
   • Nõuda, et piiraksime teie isikuandmete kasutamist.
   • Nõuda seadusega lubatud ulatuses, et kustutaksime teie isikuandmed.
   • Nõuda, et esitaksime teie isikuandmed masinloetaval kujul, nn andmete ülekantavus.
   • Võtta oma nõusolek tagasi.

  Isikuandmete vastutav töötleja on Vagabond International Aktiebolag ning mõnikord ka selle tütarettevõtted või partnerid. Vagabond ei vastuta meie partnerite või teenusepakkujate privaatsuspõhimõtete ega -tavade eest.

  Kui teil on küsimusi või kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võite alati meiega ühendust võtta. Samuti on olemas võimalus võtta ühendust asjakohase järelevalveasutusega.

  Alla 16-aastased isikud

  Vagabond ei kogu ega küsi teadlikult teavet alla 16-aastastelt isikult. Kui olete vähem kui 16 aastat vana, siis ärge kasutage saiti ega sellega seotud teenuseid. Kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid alla 16-aastaselt isikult, siis kustutame need andmed.

  Andmete kogumine

  Meie kogutav teave on peamiselt teie nimi, makseteave, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Kogume ka seadmeandmeid, juurdepääsuandmeid, identifitseerimisandmeid, ostuandmeid, asukohaandmeid ja andmeid teie eelistuste kohta. Me ei kogu andmeid, mis ei ole vajalikud meie äriteenuste arendamiseks, osutamiseks ja turustamiseks.

  Andmete säilitamine

  Vagabond säilitab andmeid Vagabondile kuuluvates serverites, mis asuvad aadressil Vagabond Varberg, Birger Svenssons Väg 36, 432 40 Varberg, või meie partnerite või teenusepakkujate pakutavates serverites. Andmeid säilitatakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), välja arvatud juhul, kui need edastatakse teie loal EMPst väljapoole.

  Andmete edastamine

  Edastame andmeid Vagabondi kontsernis ettevõtetele. Samuti edastame andmeid oma partneritele ja teenusepakkujatele, et pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja asjakohast turundusteavet. Meie partnerid ja teenusepakkujad asuvad peamiselt EMP-s, nagu ka nende serverid ja muud salvestusseadmed. Mõnel juhul edastame teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele väljaspool EMP-d. Kui peame edastama andmeid väljapoole EMP-d, siis küsime teilt selleks sõnaselget nõusolekut. 

  Andmekaitse

  Vagabond piirab isikuandmete kasutamist oma ülesehitusega ja mitte kasutades tehnoloogiaid, mis on tarbetult pealetükkivad või mille abil kogutakse andmeid, mis ei ole Vagabondile või tema partneritele vajalikud Vagabondi toodete, teenuste ja turundusteabe pakkumiseks. Privaatsuse säilitamine on Vagabondi vaikimisi töömeetod ning näiteks kõik seaded on pigem loobumise kui nõustumise suunitlusega. Privaatsus on kavandatud süsteemidesse, milles on seatud esikohale turvalisus ja andmekaitse, ning kasutades privaatsust parandavaid tehnoloogiaid, nagu krüptimine ja anonüümimine.

  Kui külastate vagabond.com veebilehte https-i kaudu, esitate tehinguga seoses isiklikke andmeid lehel, mida nimetatakse turvaliseks leheks (krüptitud andmeedastus). Vagabond kasutab usaldusväärse kolmanda osapoole väljastatud sertifikaate. Selline sertifikaat tagab, et suhtlete meie veebilehega vagabond.com ja teabe edastamine on krüptitud. Enamik teie seadme veebibrausereid kasutab sümboleid, et näidata, kas külastate turvalist või ebaturvalist veebilehte. Lisateave selle kohta: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

  Kaardimaksed Vagabondi või meie makseteenuse pakkujaga kasutavad kvaliteetset krüptimistehnoloogiat, mis teostatakse SSL 256-bitise krüptitud turvalise ühenduse kaudu.

  Kasutame Google'i reCAPTCHA lahendust, et teha kindlaks, kas meile proovib saata teavet inimene või tarkvara. Teie IP-aadress ja muud andmed, näiteks seadme ja tarkvara andmed, mida on vaja reCAPTCHA toimimiseks, saadetakse ettevõttele Google Inc. Pärast edastamist kehtivad andmete suhtes Google'i konfidentsiaalsustingimused.

  Kui meie partnerid töötlevad isikuandmeid meie nimel, kaitseme andmeid spetsiaalse andmetöötluslepinguga.

  Andmete käitlemine

  Vagabond hoolib teie puutumatusest ja privaatsusest ning kaitseb neid. Anname endast parima, et täita teie ootusi ja tegutseda vastavalt teiega sõlmitud lepingule, et müüa ja tarnida meie tooteid ning teid toetada ja teiega teavet jagada. Meie jaoks on oluline, et mõistaksite, kuidas me teie isikuandmeid käitleme, kui meie veebilehte külastate. Allpool on kirjeldatud protsesse, mis võivad hõlmata teie isikuandmete käitlemist.

  Meie veebipoe külastamine ja meie toodete tellimine

  Kui külastate meie veebipoodi ja tellite meie tooteid, peate minema maksmise ossa, kus teil palutakse sisestada, millist toodet soovite tellida, kontaktandmed ja tarneandmed, et saaksime toote valida, pakendada ja teile saata.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Makse- ja arveteave

  Maksmisel peate valima maksemeetodi ja sisestama makseandmed (nt kaardi andmed, kaardi number, aegumiskuupäev, CCV-number), mida on vaja teie tellimuse töötlemiseks meie makseteenuse pakkuja kaudu. Kui otsustate arvega maksta, vajame teie isikukoodi (riigisisene tunnus), et menetleda krediiditaotlust, ja kui meie krediitteenuse pakkuja on selle heaks kiitnud, siis tellimust töödeldakse. Makse- ja arveteavet kogutakse ilma seda salvestamata ning need edastatakse maksete tegemiseks ja/või arveldamiseks meie partneritele.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on vajalik ka Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et vältida maksmata jätmist.
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse meie krediidi- ja makselahenduste pakkujatele.

  Tarnimine

  Palume teil sisestada meie veebisaidi maksmise osas oma nimi, tarneaadress ja kontaktandmed, nagu e-post ja telefoninumber, et saaksime teie tellimuse kohale toimetada ja vajadusel teiega tarnimisega seoses ühendust võtta.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Tagastusdokumendid teatud turgudele

  Kui soovite toote tagastada, peate enne toote meile tagasi saatmist end meie veebilehel meie tagastamisportaali sisse logima ja esitama e-posti ja tellimuse numbri, et saaksite välja trükkida tagastussildi.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Töötlemine on vajalik ka Vagabondi juriidiliste kohustuste täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c).
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Tellimuse päringud või tellimuse tühistamine

  Säilitame teie isikuandmeid, nagu kontaktandmed, tarneandmed ja makseandmed, et toetada teid teie seaduslikes õigustes, mis teil on seoses toote tagastamisega, kui soovite oma ostust taganeda või kui teil on tootega kvaliteediprobleem. Kui tagastamisega ilmnevad probleemid, siis peame teie tarne- ja kontaktandmed meie partneritele edastama, et nad saaksid tooted tagastada.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Töötlemine on vajalik ka Vagabondi juriidiliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c). 
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Kontaktivorm

  Kui võtate meie veebisaidi veebivormi kaudu meiega ühendust, kogume ja salvestame meiega jagatud teavet, et saaksime teid küsimuste või teie võimaliku probleemi korral aidata. See võib olla teave, nagu kontaktandmed, tellimise või kohaletoimetamise andmed, mida teie toetamiseks vajame. Märkus. Teie andmed võidakse edastada väljapoole EMPd.
  Juriidiline alus: nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) ja töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).  
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: teavet säilitatakse maksimaalselt kolm aastat alates viimasest ostutehingust või kontaktist.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: vajaduse korral edastatakse teave probleemi lahendamiseks vastavale partnerile.

  Uudiskirjad

  Kui tellite meilt uudiskirja (võrgus või meie kauplustes), nõustute, et salvestame teie e-posti aadressi, et saata regulaarselt meie uusi kirju või kutseid, mis sisaldavad teavet meie pakkumiste ja sündmuste kohta, mis on teile olulised. Tellimuse saab igal ajal lõpetada, kui klõpsate meilis olevat linki või võtate meiega ühendust meie veebisaidil. Märkus. Teie meiliaadress võidakse edastada väljapoole EMP-d.
  Juriidiline alus: nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a). 
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: meiliaadresse hoitakse seni, kuni saame teate tellimuse tühistamise kohta.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: meiliaadress saadetakse meie teenusepakkujale, kes saadab meili.

  Meiliteenused

  Kui toodet ei ole laos, pakume teile võimalust meili teel teade saada, kui toode on saadaval. Märkus. Teie meiliaadress võidakse edastada väljapoole EMP-d.
  Juriidiline alus: nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a). 
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: meiliaadressi säilitatakse hiljemalt kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: ei toimu.

  Pettuste ennetamine ja turvalisus

  Meie ja meie partnerid jälgime ja analüüsime seadme- ja juurdepääsuandmeid, identifitseerimisandmeid, ostuandmeid ja asukohaandmeid, et tuvastada pettusi ja säilitada kõrge turvalisus. See kaitseb teie isikuandmeid ning ka meie teenuseid ja süsteeme.
  Juriidiline alus: Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et tagada kõrge turvalisuse tase. Töötlemine on vajalik ka Vagabondi juriidiliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).
  Automaatne otsuste langetamine: jah, et blokeerida automaatselt väärkasutus ja katsed ründekoodi üles laadida. Säilitamine: tõrkeotsingu ja turvauuringute korral kogutud andmed kustutatakse, kui juhtum on lõpetatud.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: vajaduse korral, et edastada teave kõnealuse probleemi lahendamiseks meie IT-turvateenuste pakkujatele.

  Äriprotsesside, logistikaprotsesside ja tehniliste süsteemide arendamine

  Kasutame seadme-, ligipääsu-, identifitseerimis-, ostu-, ja asukohaandmeid, et arendad meie äriprotsesse, logistikaprotsesse ja tehnilisi süsteeme. See on vajalik, et pakkuda turvalist ja kasutajasõbralikku teenust.
  Juriidiline alus: Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu pakkuda turvalist, atraktiivset ja kasutajasõbralikku veebisaiti.
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: statistikaks kogutud andmed kustutatakse pärast hindamist.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: teave avaldatakse meie IT-teenuste pakkujatele.

  Võlgade sissenõudmine

  Kui arveid ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele tasutud, võime edastada vajalikud andmed, et teha võlgade sissenõudmise teenusepakkujale ülesandeks võlg sisse nõuda. Teise võimalusena võime müüa tasumata nõude inkassoteenuse pakkujale, kes saab seejärel nõude enda nimel sisse nõuda.
  Töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Nõuete müügi korral on töötlemine vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et vältida maksmata jätmist.
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse võlgade sissenõudmiseks meie partneritele.

  Turundustegevus

  Nagu on täpsemalt kirjeldatud küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate osas, kasutame seadmeandmeid, juurdepääsuandmeid, identifitseerimisandmeid, ostuandmeid, asukohaandmeid ja teie eelistuste andmeid, et luua teile asjakohast turundusteavet ja pakkumisi. Näiteks selleks, et kolmandate osapoolte veebisaitidel ja rakendustes asjakohaseid reklaame esitada. Töötleme reklaamiandmeid (näiteks seda, kas klõpsasite reklaamile), et mõõta reklaami toimivust ja võimaldada reklaami eest tasumist. Teave, mida kasutame ja teiste andmetega kombineerime, pärineb meie partneritelt, teie ostuajaloost ja internetikasutusest.
  Juriidiline alus: nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a) ja samuti huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f). Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et pakkuda teile asjakohast turundusteavet ja pakkumisi.
  Automaatne otsuste langetamine: jah, teie veebikogemus kujundatakse vastavalt teie küpsiste sätetele.
  Säilitamine: statistikaks kogutud andmed kustutatakse pärast hindamist. See, kui kaua küpsist säilitatakse, on märgitud iga küpsise kohta käivas teabes ja seda saab lugeda veebilehitseja kaudu. Säilitamisperioodi määravad täpsemalt kindlaks teie küpsiste sätted.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: jagame teavet oma turundusteenuste pakkujatega. Meie turunduspartnerite turundustehnoloogiat kasutades edastatakse neile teatud teave, mille suhtes kehtivad nende privaatsus- ja konfidentsiaalsustingimused.

   

  Küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad

  Veebilehe Vagabond.com külastamisel salvestame teavet teie tegevuse kohta meie veebisaidil (näiteks küpsiste abil). Küpsis on teie seadmesse paigutatud väike andmefail, mis sisaldab teavet selle kohta, milliseid meie veebisaidi osi te külastasite. Kasutame küpsiseid teie veebikogemuse isikupärastamiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et täiustada veebisaidi kasutuskogemust. Küpsised on usaldusväärsed failid ja need ei saa programmikoodi käivitada ega viirust edasi kanda.

  Kasutame küpsiseid järgnevatel põhieesmärkidel: toimivus, veebistatistika, müük, maksed ja reklaamid. Kasutame toimivusküpsiseid, et tagada meie veebipoe eesmärgipärane toimimine, mis muu hulgas hõlmab ka seda, et saaksite oma ostukorvi kaupu lisada ja tellimuse esitada. Märkus. Küpsiste kaudu kogutud teavet võidakse edastada väljaspool EMP-d. Juriidiline alus: nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta ja töötlemise tühistada, eemaldades selleks oma seadmest küpsised. Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et pakkuda teile asjakohast turundusteavet ja pakkumisi. Automaatne otsuste langetamine: jah, teie veebikogemus kujundatakse vastavalt teie küpsiste sätetele. Säilitamine: See, kui kaua küpsist säilitatakse, on märgitud iga küpsise kohta käivas teabes ja seda saab lugeda veebilehitseja kaudu. Säilitamisperioodi määravad täpsemalt kindlaks teie küpsiste sätted. Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: jagame teavet oma turundusteenuste pakkujatega. Meie turunduspartnerite turundustehnoloogiat kasutades edastatakse neile teatud teave, mille suhtes kehtivad nende privaatsus- ja konfidentsiaalsustingimused.

  Turunduse ja statistika küpsised

  Meie veebisaidil on küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad meie reklaamipartneritelt, kes kasutavad veebireklaamivõrgustikke. Meie reklaamipartnerid registreerivad seadme ja ligipääsuandmed, isikut tõendavad andmed, ostuandmed, asukohaandmed ja teie eelistustega seotud andmed ning näitavad teile teistel veebisaitidel isikupärastatud reklaami. Need reklaamid põhinevad toodetel, mille vastu olete enne huvi üles näidanud.

  Kasutame Facebooki, Google'i, Pinteresti, Hotjari, Conversant Europe Ltd. ja Adformi teenuseid veebi, müügi- ja reklaamistatistika kogumiseks.

  Statistikaandmeid kasutatakse selleks, et mõista paremini meie kasutajate vajadusi ja optimeerida meie teenuseid. Meie partnerid aitavad meil paremini mõista meie kasutajate kogemusi (nt: kui palju aega nad kulutavad, milliseid lehekülgi nad valivad, millistel linkidel nad klõpsavad, mis kasutajatele meeldib ja mis mitte jne) ning see võimaldab meil kasutaja tagasiside abil oma teenust luua ja säilitada. Meie partnerid kasutavad küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et koguda andmeid meie kasutajate käitumise ja nende seadmete kohta. See hõlmab seadme IP-aadressi, seadme ekraani suurust, seadme tüüpi (seadme identifikaatoreid), brauseri teavet, geograafilist asukohta ja keelt, milles eelistatakse veebisaiti vaadata.

  Lisateavet ja loobumise juhiste kohta vt:

  Facebooki andmepoliitika https://www.facebook.com/policy.php, Facebooki loobumisjuhend https://www.facebook.com/off-facebook-activity

  Google’i privaatsuseeskiri https://policies.google.com/privacy, Google Analyticsi loobumisjuhend https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Pinteresti privaatsuseeskiri https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy, Pinteresti loobumisjuhend https://help.pinterest.com/en/article/do-not-track

  Hotjari kasutajatoe saidi loobumisjuhend on siin.

  Conversanti privaatsuseeskiri https://www.cj.com/legal/privacy-policy-services-uk, loobumisjuhend https://www.conversantmedia.eu/optout

  Adformi privaatsuskeskus https://site.adform.com/privacy-center/overview/, Adformi loobumisjuhend https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

  Kuidas oma brauseris küpsiseid hallata?

  Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid kustutada või blokeerida ning enne küpsiste salvestamist hoiatavad teid ja küsivad teie nõusolekut. Leiate oma internetibrauserist abi selle kohta, kuidas seadistada oma internetibrauser küpsiste käitlemiseks ja võimalikuks blokeerimiseks. Kui te ei soovi meie veebipoodi külastades küpsiseid kasutada, siis see mõjutab teie ostukogemust, sest kasutame küpsiseid muu hulgas teie ostukorvi värskendamiseks. Küpsiste kasutamine on vajalik ka juhul, kui soovite esitada tellimuse.

  Saate oma brauserit muuta, et lülitada teatavad või kõik küpsised välja. Seda on väga lihtne teha, aga kui kõik küpsised blokeerite, siis te ei saa veebisaidil vagabond.com ostu sooritada.

  Järgmistes linkides on toodud teave selle kohta, kuidas mõnede levinud brauserite küpsiste seadeid kohandada:

  Külastades veebisaiti www.youronlinechoices.eu saate kindlad küpsised eraldi eemaldada.

  Kontaktandmed

  Meie kontaktandmed

  Vagabond International Aktiebolag
  Box 521
  432 19 Varberg

  Külastusaadress

  Birger Svenssons Väg 36
  432 40 Varberg
  Telefon: +46 (0)340-541200

  Saate meiega ühendust võtta, kui täidate meie veebikontakti vormi siin.

   

  By browsing this website, you agree to use of cookies. Privacy policy