Ostukorv

0 ESE
Teie ostukorv on tühi
 • 0 0

 • Privaatsuspoliitika

  Sissejuhatus

  Vagabondile on olnud alati oluline inimestega tegelemine ja nendest hoolimine. Osana sellest pühendumusest hoolib Vagabond jätkuvalt inimeste puutumatusest ja kontrollist isikuandmete üle. Siin on kirjeldatud, kuidas Vagabond suhtub andmekaitsesse ja mida me teeme, et täita oma kohustusi teie ja meie partnerite ees.

  Üldine

  Meie privaatsuseeskiri kokkuvõetult

  Vagabond kaitseb teie puutumatust ja isikuandmeid ning me püüame alati olla läbipaistvad selles osas, kuidas me teie isikuandmeid käitleme. Samuti on meie jaoks oluline neid seaduslikult ja õiglaselt käidelda. Seetõttu püüab Vagabond alati mitte koguda ega kasutada rohkem isikuandmeid, kui on vaja teie nõudmiste ja ootuste täitmiseks. Pingutame ka teie andmete kaitsmise nimel, me ei müü teie isikuandmeid kunagi kolmandatele isikutele ja edastame neid ainult teistele Vagabondi kontserni kuuluvatele ettevõtetele või meie usaldusväärsetele partneritele, et nad saaksid oma ülesandeid täita, näiteks edastame andmed teie eelistuste kohta meie partneritele, transpordifirmale kohaletoimetamiseks ja meie makseteenuse pakkujale makseteenuse osutamiseks.

  Lisaks isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja muudele asjakohastele seadustele ja määrustele järgib Vagabond kohalikke isikuandmeid käsitlevaid õigusakte.

  Meie veebisait sisaldab aeg-ajalt linke muudele veebisaitidele. Need veebisaidid ei ole tavaliselt meie kontrolli all ja käesolev privaatsuseeskiri ei hõlma neid, seega soovitame teil enne isikuandmete esitamist tutvuda nende privaatsuseeskirjaga.

  Mõned olulised põhimõtted lühidalt

  Anname järgmistel viisidel endast parima, et teie puutumatus oleks kaitstud.

  • Oleme läbipaistvad teid sellest teavitades, kuidas me isikuandmeid kogume ja kasutame.
  • Kogume vaid selliseid andmeid, mis on vajalikud meie kohustuste täitmiseks ja teile asjakohase turundusteabe ja pakkumiste esitamiseks.
  • Kogume ainult selliseid andmeid, mis on teile kasulikud, et parandada meie toodete ja teenuste osutamise tulemuslikkust.
  • Edastame teavet ainult usaldusväärsetele partneritele või teenusepakkujatele.
  • Säilitame andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selleks, milleks andmed koguti.
  • Teie nõudmisel anname teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me hoiame ja töötleme ning millisel õiguslikul alusel.
  • Kaitseme teie isikuandmeid nt turvasüsteemide, anonüümimise ja krüptimisega.

  Teil on järgnevad õigused.

  • Nõuda, et esitaksime kõik teie isikuandmed, mida töötleme.
  • Nõuda, et parandaksime teie isikuandmeid.
  • Nõuda, et piiraksime teie isikuandmete kasutamist.
  • Nõuda seadusega lubatud ulatuses, et kustutaksime teie isikuandmed.
  • Nõuda, et esitaksime teie isikuandmed masinloetaval kujul, nn andmete ülekantavus.
  • Võtta oma nõusolek tagasi.

  Isikuandmete vastutav töötleja on Vagabond International Aktiebolag ning mõnikord ka selle tütarettevõtted või partnerid. Vagabond ei vastuta meie partnerite või teenusepakkujate privaatsuspõhimõtete ega -tavade eest.

  Kui teil on küsimusi või kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võite alati meiega ühendust võtta. Samuti on olemas võimalus võtta ühendust asjakohase järelevalveasutusega.

  Alla 16-aastased isikud

  Vagabond ei kogu ega küsi teadlikult teavet alla 16-aastastelt isikutelt. Kui olete vähem kui 16 aastat vana, siis ärge kasutage kodulehekülge ega sellega seotud teenuseid. Kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid alla 16-aastaselt isikult, siis kustutame need andmed.

  Andmete kogumine

  Meie kogutav teave on peamiselt teie nimi, makseteave, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Kogume ka seadmeandmeid, juurdepääsuandmeid, identifitseerimisandmeid, ostuandmeid, asukohaandmeid ja andmeid teie eelistuste kohta. Me ei kogu andmeid, mis ei ole vajalikud meie äriteenuste arendamiseks, osutamiseks ja turustamiseks.

  Andmete säilitamine

  Vagabond säilitab andmeid Vagabondile kuuluvates serverites, mis asuvad aadressil Vagabond Varberg, Birger Svenssons Väg 36, 432 40 Varberg, või meie partnerite või teenusepakkujate pakutavates serverites. Tavaliselt säilitatakse andmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kuid juhul kui andmed on edastatud riikidesse väljaspool EMP-d, tagame et asjakohased turvalisuse meetmed on rakendatud ja et edastus on õiguspärane.

  Andmete edastamine

  Edastame andmeid Vagabondi kontserni kuuluvatele ettevõtetele. Samuti edastame andmeid oma partneritele ja teenusepakkujatele, et pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja asjakohast turundust. Meie partnerid ja teenusepakkujad asuvad peamiselt EMP-s, samuti nende serverid ja muud salvestusseadmed. Teatud juhtudel edastame teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele väljaspool EMP-d. Sel juhul tagame asjakohaste turvameetmete rakendamise ja andmete edastamise seaduslikkuse.

  Andmekaitse

  Vagabond piirab isikuandmete kasutamist oma ülesehitusega ja mitte kasutades tehnoloogiaid, mis on tarbetult pealetükkivad või mille abil kogutakse andmeid, mis ei ole Vagabondile või tema partneritele vajalikud Vagabondi toodete, teenuste ja turundusteabe pakkumiseks. Privaatsuse säilitamine on Vagabondi vaikimisi töömeetod ning näiteks kõik seaded on pigem loobumise kui nõustumise suunitlusega. Privaatsus on kavandatud süsteemidesse, milles on seatud esikohale turvalisus ja andmekaitse, ning kasutades privaatsust parandavaid tehnoloogiaid, nagu krüptimine ja anonüümimine.

  Kui külastate vagabond.com veebilehte https-i kaudu, esitate tehinguga seoses isiklikke andmeid lehel, mida nimetatakse turvaliseks leheks (krüptitud andmeedastus). Vagabond kasutab usaldusväärse kolmanda osapoole väljastatud sertifikaate. Selline sertifikaat tagab, et suhtlete meie veebilehega vagabond.com ja teabe edastamine on krüptitud. Enamik teie seadme veebibrausereid kasutab sümboleid, et näidata, kas külastate turvalist või ebaturvalist veebilehte. Lisateave selle kohta: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

  Kaardimaksed Vagabondi või meie makseteenuse pakkujaga kasutavad kvaliteetset krüptimistehnoloogiat, mis teostatakse SSL 256-bitise krüptitud turvalise ühenduse kaudu.

  Kasutame Google'i reCAPTCHA lahendust, et teha kindlaks, kas meile proovib saata teavet inimene või tarkvara. Teie IP-aadress ja muud andmed, näiteks seadme ja tarkvara andmed, mida on vaja reCAPTCHA toimimiseks, saadetakse ettevõttele Google Inc. Pärast edastamist kehtivad andmete suhtes Google'i konfidentsiaalsustingimused.

  Kui meie partnerid töötlevad isikuandmeid meie nimel, kaitseme andmeid spetsiaalse andmetöötluslepinguga.

  Andmete käitlemine

  Vagabond hoolib teie puutumatusest ja privaatsusest ning kaitseb neid. Anname endast parima, et täita teie ootusi ja tegutseda vastavalt teiega sõlmitud lepingule, et müüa ja tarnida meie tooteid ning teid toetada ja teiega teavet jagada. Meie jaoks on oluline, et mõistaksite, kuidas me teie isikuandmeid käitleme, kui meie veebilehte külastate. Allpool on kirjeldatud protsesse, mis võivad hõlmata teie isikuandmete käitlemist.

  Meie veebipoe külastamine ja meie toodete tellimine

  Kui külastate meie veebipoodi ja tellite meie tooteid, peate minema maksmise ossa, kus teil palutakse sisestada, millist toodet soovite tellida, kontaktandmed ja tarneandmed, et saaksime toote valida, pakendada ja teile saata.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Makse- ja arveteave

  Maksmisel peate valima maksemeetodi ja sisestama makseandmed (nt kaardi andmed, kaardi number, aegumiskuupäev, CCV-number), mida on vaja teie tellimuse töötlemiseks meie makseteenuse pakkuja kaudu. Kui otsustate arvega maksta, vajame teie isikukoodi (riigisisene tunnus), et menetleda krediiditaotlust, ja kui meie krediitteenuse pakkuja on selle heaks kiitnud, siis tellimust töödeldakse. Makse- ja arveteavet kogutakse ilma seda salvestamata meie poolt ning need edastatakse turvaliselt maksete tegemiseks ja/või arveldamiseks meie partneritele.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on vajalik ka Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et vältida maksmata jätmist.
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse meie krediidi- ja makselahenduste pakkujatele.

  Tarnimine

  Palume teil sisestada meie veebisaidi maksmise osas oma nimi, tarneaadress ja kontaktandmed, nagu e-post ja telefoninumber, et saaksime teie tellimuse kohale toimetada ja vajadusel teiega tarnimisega seoses ühendust võtta.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Tagastusdokumendid teatud turgudele

  Kui soovite toote tagastada, peate enne toote meile tagasi saatmist end meie veebilehel meie tagastamisportaali sisse logima ja esitama e-posti ja tellimuse numbri, et saaksite välja trükkida tagastussildi.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Töötlemine on vajalik ka Vagabondi juriidiliste kohustuste täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c).
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Tellimuse päringud või tellimuse tühistamine

  Säilitame teie isikuandmeid, nagu kontaktandmed, tarneandmed ja makseandmed, et toetada teid teie seaduslikes õigustes, mis teil on seoses toote tagastamisega, kui soovite oma ostust taganeda või kui teil on tootega kvaliteediprobleem. Kui tagastamisega ilmnevad probleemid, siis peame teie tarne- ja kontaktandmed meie partneritele edastama, et nad saaksid tooted tagastada.
  Juriidiline alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Töötlemine on vajalik ka Vagabondi juriidiliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c). 
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse tarnimiseks meie partneritele.

  Kontaktivorm

  Kui võtate meie veebisaidi veebivormi kaudu meiega ühendust, kogume ja salvestame meiega jagatud teavet, et saaksime teid küsimuste või teie võimaliku probleemi korral aidata. See võib olla teave, nagu kontaktandmed, tellimise või kohaletoimetamise andmed, mida teie toetamiseks vajame. Märkus. Teie andmed võidakse edastada väljapoole EMPd.
  Juriidiline alus: nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) ja töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).  
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: teavet säilitatakse maksimaalselt kolm aastat alates viimasest ostutehingust või kontaktist.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: vajaduse korral edastatakse teave probleemi lahendamiseks vastavale partnerile.

  Infolehed

  Kui registreerute meie uudiskirja tellimiseks (veebis või meie kauplustes), nõustute, et salvestame teie e-posti aadressi, et saata regulaarselt e-kirju või kutseid, mis sisaldavad teavet meie pakkumiste ja teie jaoks oluliste sündmuste kohta. Saate tellimusest igal ajal loobuda, klõpsates meie e-kirjas oleval lingil või võttes meiega ühendust meie veebisaidi kaudu.
  Õiguslik alus: Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a). 
  Automatiseeritud otsuste tegemine: ei toimu
  Säilitamine: E-posti aadresse säilitatakse seni, kuni saame teate tellimusest loobumise kohta.
  Avalikustamine sõltumatutele kolmandatele osapooltele: E-posti aadress edastatakse meie teenusepakkujale, kes e-kirja välja saadab.

  Kliendiklubi

  Kui liitute meie kliendiklubiga, salvestame teie e-posti aadressi, telefoninumbri ja muu teabe, mille esitate liikmeks astumise avaldusel. Samuti salvestame teavet teie ostuajaloo ja selle kohta, kuidas te meie pakkumistele reageerite ja meie veebisaiti kasutate. Kasutame seda teavet teie liikmesuse haldamiseks, huvitavate pakkumiste tegemiseks ja kohandatud teabe esitamiseks. Saate värskendada oma isikuandmeid ja eelistatud ühenduse võtmise viisi ning täpsustada, millist teavet soovite "Minu lehtede" kaudu saada.
  Õiguslik alus: Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a).
  Automatiseeritud otsuste tegemine: ei toimu
  Säilitamine: Teie andmeid säilitatakse maksimaalselt kolm aastat alates liikmesuse lõppemisest.
  Avalikustamine sõltumatutele partneritele: Teie andmed edastatakse meie teenusepakkujale, kes saadab välja e-kirja.

  Kliendi hinnangud

  Kliendi hinnanguid kogutakse selleks, et pakkuda klientidele parendatud baasil otsuste tegemist enne toodete ostu ja Vagabondi äriarenduseks.
  Õiguslik alus: Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a).
  Automaatne otsuste tegemine: ei toimu
  Säilitamine: Teie andmeid säilitatakse kuni meid teavitatakse, et hinnang kustutatakse või mitte kauem kui kolm aastat pärast avaldamist.
  Avalikustamine sõltumatutele kolmandatele osapooltele: Teie andmeid jagatakse meie süsteemiteenuse pakkujaga, et hallata kliendi hinnanguid.

  E-posti teenused

  Kui toodet ei ole laos, pakume võimalust saata teile e-posti teel teate, kui toode on ostmiseks saadaval.
  Õiguslik alus: Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a). 
  Automatiseeritud otsuste tegemine: ei toimu
  Säilitamine: E-posti aadressi säilitatakse maksimaalselt kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avalikustamine sõltumatutele kolmandatele osapooltele: ei toimu.

  Pettuste ennetamine ja turvalisus

  Meie ja meie partnerid jälgime ja analüüsime seadme- ja juurdepääsuandmeid, identifitseerimisandmeid, ostuandmeid ja asukohaandmeid, et säilitada kõrge turvalisus ja ennetada teenuste väärkasutust. See kaitseb teie isikuandmeid ning ka meie teenuseid ja süsteeme ning lisaks ka ennetada kasutust, mis viib õigustamatu keskkonnamõju ja ebamõistlike kuludeni.
  Juriidiline alus: Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et tagada kõrge turvalisuse tase ja keskkonnasõbralikud teenused. Töötlemine on vajalik ka Vagabondi juriidiliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).
  Automaatne otsuste langetamine: jah, et blokeerida automaatselt väärkasutus ja katsed ründekoodi üles laadida. Säilitamine: tõrkeotsingu ja turvauuringute korral kogutud andmed kustutatakse, kui juhtum on lõpetatud.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: vajaduse korral, et edastada teave kõnealuse probleemi lahendamiseks meie IT-turvateenuste pakkujatele.

  Äriprotsesside, logistikaprotsesside ja tehniliste süsteemide arendamine

  Kasutame seadme-, ligipääsu-, identifitseerimis-, ostu-, ja asukohaandmeid ning andmeid, mida kogutakse seoses klienditoe küsimustega, et arendada meie äriprotsesse, logistikaprotsesse ja tehnilisi süsteeme. See on vajalik, et pakkuda turvalist ja kasutajasõbralikku teenust.
  Juriidiline alus: Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu pakkuda turvalist, atraktiivset ja kasutajasõbralikku veebisaiti.
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: statistikaks kogutud andmed kustutatakse pärast hindamist.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: teave avaldatakse meie IT-teenuste pakkujatele.

  Võlgade sissenõudmine

  Kui arveid ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele tasutud, võime edastada vajalikud andmed, et teha võlgade sissenõudmise teenusepakkujale ülesandeks võlg sisse nõuda. Teise võimalusena võime müüa tasumata nõude inkassoteenuse pakkujale, kes saab seejärel nõude enda nimel sisse nõuda.
  Töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et rakendada andmesubjekti soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Nõuete müügi korral on töötlemine vajalik Vagabondi õigustatud huvi tõttu, et vältida maksmata jätmist.
  Automaatne otsuste langetamine: ei toimu
  Säilitamine: arveldusteavet säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muule teabele kuni kolm aastat alates viimasest ostutehingust.
  Avaldamine sõltumatutele kolmandatele isikutele: andmed edastatakse võlgade sissenõudmiseks meie partneritele.

  Turundus

  Nagu on täpsemalt kirjeldatud jaotises, mis käsitleb küpsiseid ja sarnast jälgimistehnoloogiat, kasutame koos partneritega teie jaoks asjakohase turunduse ja pakkumiste loomiseks seadmeandmeid, juurdepääsuandmeid, identifitseerimisandmeid, ostuandmeid, asukohaandmeid ja andmeid teie eelistuste kohta. Näiteks esitades asjakohaseid reklaame kolmandate osapoolte veebisaitidel, rakendustes ja sotsiaalmeedia platvormidel. Töötleme ka reklaamiandmeid (näiteks kui klõpsasite reklaamil), et mõõta reklaami toimivust ja võimaldada reklaamide arveldamist. Meie kasutatav ja muude andmetega kombineeritav teave pärineb meie partneritelt, teie ostude ajaloost ja Interneti kasutamisest.
  Õiguslik alus: Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a) ja ka huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f). Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvide tagamiseks, et suunata teile asjakohast turundust ja pakkumisi.
  Automatiseeritud otsuste tegemine: Jah, teie veebikogemus sõltub teie küpsiste seadetest.
  Säilitamine: Statistika jaoks kogutud andmed kustutatakse pärast hindamist. Kui kaua küpsist säilitatakse, on märgitud iga küpsise teabes ja seda saab lugeda teie brauseri kaudu. Säilitusperioodi määravad veelgi teie küpsiste seaded.
  Avalikustamine sõltumatutele kolmandatele osapooltele: Jagame teavet oma statistika- ja turundusteenuste pakkujatega. Kasutades meie turunduspartnerite turundustehnoloogiat, edastatakse neile teatud teavet, mille haldamist reguleerivad nende privaatsus- ja konfidentsiaalsustingimused.

   

  Küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad

  Teie kontrollite, millised küpsised on lubatud paigutada teie brauserisse ning saate muuta oma küpsiste seadeid igal ajahetkel.

  Saiti vagabond.com külastades salvestame teavet teie tegevuse kohta meie veebisaidil (näiteks kasutades küpsiseid). Küpsis on teie seadmesse paigutatud väike andmefail, mis sisaldab teavet selle kohta, milliseid meie veebisaidi osi olete külastanud. Kasutame küpsiseid teie veebikogemuse isikupärastamiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et täiustada teie kogemusi meie veebisaidil. Küpsised on usaldusväärsed failid ja need ei saa käivitada programmikoodi ega edastada viirust.

  Kasutame järgmisi küpsiste kategooriaid ning saate muuta oma igal ajahetkel.

  Rangelt vajalikud küpsised aitavad muuta veebisaidi navigeeritavaks, aktiveerides põhifunktsioone nagu lehel navigeerimine, lisades tooteid ostukorvi ja esitades tellimuse. Ilma nende küpsisteta ei saaks veebisait korralikult toimida.

  Funktsionaalsed küpsised võimaldavad salvestada teavet, mis muudab viisi, kuidas veebisait kuvatakse või toimib. Näiteks teie eelistatud keel, valuuta või piirkond.

  Statistilised küpsised aitavad Vagabondil teavet kogudes ja andmeid esitades mõista, kuidas külastajad veebisaidiga suhtlevad.

  Turundusküpsiseid kasutatakse asjakohaste ja huvitavate reklaamide kuvamiseks teiste ettevõtete veebisaitidel, rakendustes ja sotsiaalmeedia platvormidel.

  Pange tähele, et küpsiste abil kogutud teavet võidakse edastada väljapoole EMP-d. Õiguslik alus: nõusolek, (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a), võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja töötlemise tühistada, eemaldades oma seadmest küpsised. Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f) Töötlemine on vajalik Vagabondi õigustatud huvide tagamiseks, et pakkuda teile toimivat veebisaiti. Automatiseeritud otsuste tegemine: Jah, teie veebikogemus sõltub teie küpsiste seadetest. Säilitamine: Kui kaua küpsist säilitatakse, on märgitud iga küpsise teabes ja seda saab lugeda pop-up akna informatsioonis küpsiste kohta, mis on alati saadaval meie kodulehel. Säilitusperioodi määravad veelgi teie küpsiste seaded. Avalikustamine sõltumatutele kolmandatele osapooltele: Jagame teavet oma statistika- ja turundusteenuste pakkujatega. Kasutades meie turunduspartnerite turundustehnoloogiat, edastatakse neile teatud teavet, mille haldamist reguleerivad nende privaatsus- ja konfidentsiaalsustingimused.

  Turundus, statistika ning partnerid 

  Meie veebisaidil on küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad meie reklaamipartneritelt, kes kasutavad veebireklaamivõrgustikke. Meie reklaamipartnerid registreerivad seadme ja ligipääsuandmed, isikut tõendavad andmed, ostuandmed, asukohaandmed ja teie eelistustega seotud andmed ning näitavad teile teistel veebisaitidel isikupärastatud reklaami. Selleks, et meie turundus oleks võimalikult asjakohane, sobitame identifitseerimisandmeid partneritega. 

  Statistikaandmeid kasutatakse selleks, et mõista paremini meie kasutajate vajadusi ja optimeerida meie teenuseid. Meie partnerid aitavad meil paremini mõista meie kasutajate kogemusi (nt: kui palju aega nad kulutavad, milliseid lehekülgi nad valivad, millistel linkidel nad klõpsavad, mis kasutajatele meeldib ja mis mitte jne) ning see võimaldab meil kasutaja tagasiside abil oma teenust luua ja säilitada. Meie partnerid kasutavad küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et koguda andmeid meie kasutajate käitumise ja nende seadmete kohta. See hõlmab seadme IP-aadressi, seadme ekraani suurust, seadme tüüpi (seadme identifikaatoreid), brauseri teavet, geograafilist asukohta ja keelt, milles eelistatakse veebisaiti vaadata.

  Kokkuvõttes, jagame seadme ja ligipääsu andmeid, identifitseerimisandmeid, ostuandmeid, asukohaandmeid ning andmeid eelistuste kohta järgnevate iseseisvate partneritega: Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), Google LLC, Pinterest Europe Ltd, Hotjar Ltd, Simplify Workforce Inc, Impact Tech, Inc., Adform A/S, Instagram (Meta Platforms Ireland Limited), TikTok Pte. Ltd., Bing (Microsoft Corporation) and Klavyio Inc.

  Lisateavet ja loobumise juhiste kohta vt:

  Facebook https://www.facebook.com/privacy/center/

  Google https://policies.google.com/privacy, Google Analytics loobumisjuhend https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Pinterest https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy, Pinterest loobumisjuhend https://help.pinterest.com/en/article/do-not-track

  Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/, Hotjar loobumisjuhend https://www.hotjar.com/policies/do-not-track

  Simplify https://www.simplifyvms.com/privacy-policy/

  Impact https://impact.com/privacy-policy/

  Adform https://site.adform.com/privacy-center/overview/, Adform loobumisjuhend https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

  Instagram https://privacycenter.instagram.com/

  TikTok https://privacytiktok.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

  Bing https://account.microsoft.com/privacy/

  Klavyio https://www.klaviyo.com/legal/privacy

  Kuidas oma brauseris küpsiseid hallata?

  Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid kustutada või blokeerida ning enne küpsiste salvestamist hoiatavad teid ja küsivad teie nõusolekut. Leiate oma internetibrauserist abi selle kohta, kuidas seadistada oma internetibrauser küpsiste käitlemiseks ja võimalikuks blokeerimiseks. Kui te ei soovi meie veebipoodi külastades küpsiseid kasutada, siis see mõjutab teie ostukogemust, sest kasutame küpsiseid muu hulgas teie ostukorvi värskendamiseks. Küpsiste kasutamine on vajalik ka juhul, kui soovite esitada tellimuse.

  Saate oma brauserit muuta, et lülitada teatavad või kõik küpsised välja. Seda on väga lihtne teha, aga kui kõik küpsised blokeerite, siis te ei saa veebisaidil vagabond.com ostu sooritada.

  Järgmistes linkides on toodud teave selle kohta, kuidas mõnede levinud brauserite küpsiste seadeid kohandada:

  Firefox
  Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari

  Külastades veebisaiti www.youronlinechoices.eu saate kindlad küpsised eraldi eemaldada.

  Kontaktandmed

  Meie kontaktandmed

  Vagabond International Aktiebolag
  Box 521
  432 19 Varberg

  Külastusaadress

  Birger Svenssons Väg 36
  432 40 Varberg
  Telefon: +46 (0)340-541200

  Saate meiega ühendust võtta, kui täidate meie kontaktivormi veebis siin.