SALE - Ontdek de selectie Dames | Heren

Winkelwagen

0 ARTIKEL
Je winkelwagen is leeg
 • 0 0

 • Privacy policy

  Inleiding

  Betrokken zijn bij en zorgen voor mensen is altijd al belangrijk geweest voor Vagabond. Als onderdeel van deze toewijding besteedt Vagabond continu aandacht aan de integriteit van personen en de controle over persoonlijke gegevens. Dit is een beschrijving van het standpunt van Vagabond met betrekking tot gegevensprivacy en wat we doen om aan onze verplichting jegens u en onze partners te voldoen.

  Algemeen

  Ons privacybeleid in een notendop

  Vagabond beschermt uw integriteit en uw persoonlijke gegevens en we streven er altijd naar om transparant te zijn over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij vinden het ook belangrijk om er rechtmatig en eerlijk mee om te gaan. Daarom streeft Vagabond er altijd naar om niet meer persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken dan nodig is om aan uw vraag en verwachtingen van ons te kunnen voldoen. We doen ook onze uiterste best om uw gegevens te beschermen. We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan een derde partij en dragen deze alleen over aan andere bedrijven binnen de Vagabond-groep of aan onze vertrouwde partners zodat zij hun taken kunnen uitvoeren. Voor bezorging dragen we bijvoorbeeld gegevens over aan het transportbedrijf en voor betaling geven wij gegevens door aan onze betalingsprovider.

  Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving respecteert Vagabond de lokale wetgeving op het gebied van persoonsgegevens.

  Onze website bevat af en toe links naar andere websites. Deze websites vallen meestal niet onder onze controle en vallen niet onder dit privacybeleid, dus we moedigen u aan om hun privacybeleid door te nemen voordat u uw persoonlijke gegevens indient.

  Enkele belangrijke principes in het kort

  We zullen ons best doen om uw integriteit te beschermen door:

  • Transparant zijn in onze informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
  • Alleen de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor verwerking en om onze beloftes na te komen en u te voorzien van relevante marketing en aanbiedingen.
  • Alleen gegevens te verzamelen die in uw voordeel zijn, voor het verbeteren van onze prestaties bij het leveren van onze producten en diensten.
  • Alleen informatie te verstrekken aan vertrouwde gelieerde bedrijven, partners of dienstverleners.
  • Gegevens alleen zo lang te bewaren als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  • Op uw verzoek informatie te verstrekken over welke persoonsgegevens we bewaren en verwerken en op basis van welke rechtsgrond.
  • Uw persoonlijke gegevens te beschermen met behulp van bijv. beveiligingssystemen, anonimisering en encryptie.

  U hebt het recht om:

  • Een verzoek in te dienen voor het verstrekken van al uw persoonlijke gegevens in ons bezit.
  • Een verzoek in te dienen voor correctie van uw persoonlijke gegevens.
  • Een verzoek in te dienen voor de beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.
  • Een verzoek in te dienen voor de verwijdering van uw persoonlijke gegevens, voor zover wettelijk toegestaan.
  • Een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken in machineleesbare vorm, de zogenaamde ‘dataportabiliteit’.
  • Uw toestemming in te trekken.

  De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is Vagabond International Aktiebolag en in enkele gevallen haar dochterondernemingen of partners. Vagabond is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de werkwijzen van onze partners of dienstverleners.

  Als u vragen hebt of niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de betreffende toezichthouder.

  Personen jonger dan 16 jaar

  Vagabond verzamelt of vraagt niet bewust informatie van personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16, gebruik dan de site of gerelateerde diensten niet. In het geval dat we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, zullen we die informatie verwijderen.

   

  Verzameling van gegevens

  De informatie die we verzamelen bestaat voornamelijk uit uw naam, betalingsgegevens, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We verzamelen ook apparaatgegevens, toegangsgegevens, identificatiegegevens, aankoopgegevens, locatiegegevens en gegevens over uw voorkeuren. We verzamelen geen gegevens die niet nodig zijn om onze zakelijke diensten te ontwikkelen, uit te voeren en op de markt te brengen.

  Opslag van gegevens

  Vagabond zal gegevens opslaan op de servers die eigendom zijn van Vagabond en zich bevinden op Vagabond Varberg, Birger Svenssons Väg 36, 432 40 Varberg, of op servers die worden geleverd door onze partners of onze dienstverleners. Normaal gesproken worden gegevens opgeslagen binnen de EER, maar als gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen en dat de overdracht legaal is.

  Overdracht van gegevens

  We geven gegevens door aan bedrijven binnen de Vagabond-groep. We geven ook gegevens door aan onze partners en dienstverleners om hoogwaardige services en relevante marketing te kunnen bieden. Onze partners en dienstverleners bevinden zich voornamelijk binnen de EER. Dit geldt ook voor hun servers en andere opslagapparatuur. In enkele gevallen geven we uw persoonsgegevens ook door aan derden buiten de EER. In dat geval zorgen we ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen en dat de overdracht legaal is.

  Bescherming van gegevens

  Vagabond beperkt het gebruik van persoonsgegevens via de volgende maatregelen; het ontwerp ervan en door geen technologieën te gebruiken die onnodig hinderlijk zijn of gegevens vastleggen die niet nodig zijn om Vagabond of haar partners in staat te stellen Vagabond-producten, -diensten en marketing te leveren. Privacy is een standaard werkwijze bij Vagabond en alle instellingen zijn hierop afgestemd, bijvoorbeeld door opt-in te zijn in plaats van opt-out. Privacy is ingebouwd in systemen door prioriteit te geven aan beveiliging en gegevensbescherming als onderdeel van het ontwerp en door gebruik te maken van technieken voor privacyverbetering, zoals codering en anonimisering.

  Wanneer u vagabond.com via https bezoekt, verstrekt u persoonlijke informatie in combinatie met een transactie die beveiligde pagina's worden genoemd (versleutelde overdracht van informatie). Vagabond gebruikt certificaten die zijn uitgegeven door een vertrouwde derde partij. Een dergelijk certificaat garandeert dat u communiceert met onze website, vagabond.com, en dat de overdracht van informatie versleuteld is. De meeste webbrowsers op uw apparaten gebruiken symbolen om aan te geven of u een beveiligde of niet-beveiligde webpagina bezoekt. Kom meer te weten over dit onderwerp op https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

  Kaartbetalingstransacties met Vagabond of onze betalingsdienstverlener maken gebruik van hoogwaardige coderingstechnologie die wordt uitgevoerd via een SSL 256-bits gecodeerde beveiligde verbinding.

  We gebruiken de reCAPTCHA-oplossing van Google om te bepalen of het een mens of software is die probeert informatie naar ons te verzenden. Uw IP-adres en andere gegevens, zoals apparaat- en softwaregegevens, die nodig zijn om reCAPTCHA te laten functioneren, worden overgedragen aan Google Inc. Na overdracht valt de informatie onder de vertrouwelijkheidsvoorwaarden van Google.

  Wanneer onze partners namens ons persoonsgegevens verwerken, beschermen wij de gegevens met een speciale gegevensverwerkeringsovereenkomst.

  Omgaan met gegevens

  Vagabond hecht waarde aan en beschermt uw integriteit en persoonlijke privacy. Wij doen ons best om aan uw verwachtingen te voldoen en te presteren in overeenstemming met de overeenkomst die wij met u hebben om onze producten te verkopen en te leveren en om u te ondersteunen en informatie met u te delen. We vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. Hieronder vindt u een beschrijving van de processen waarbij uw persoonsgegevens betrokken kunnen zijn.

  Onze webshop bezoeken en onze producten bestellen

  Wanneer u onze webshop bezoekt en onze producten bestelt, dient u naar het afrekengedeelte te gaan waar u wordt gevraagd om in te vullen welk product u wilt bestellen en wat de contact- en bezorggegevens zijn zodat wij het product naar u kunnen toesturen.
  Wettelijke basis: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een van de partijen is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6 p.1 (b) van de AVG).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Boekhoudkundige informatie wordt bewaard in overeenstemming met de huidige wetgeving en andere informatie gedurende maximaal drie jaar vanaf de meest recente aankooptransactie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Gegevens worden naar onze distributiepartners verzonden.

  Betalings- en factuurgegevens

  Tijdens het afrekenen dient u de betaalmethode te selecteren en de betalingsgegevens in te vullen (zoals bijvoorbeeld kaartgegevens, kaartnummer, vervaldatum, CCV-nr.) die nodig zijn om de betaling voor uw bestelling via onze betalingsdienstaanbieder te verwerken. Als u ervoor kiest om via een factuur te betalen, verzamelen we uw persoonlijke id-nummer (nationale identificatiecode) om een kredietaanvraag te verwerken en na goedkeuring door onze kredietdienstverlener wordt de bestelling verwerkt. De betalings- en factuurgegevens worden door ons verzameld zonder deze op te slaan en veilig overgedragen aan onze partners voor betalingen en/of voor facturering.
  Wettelijke basis: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een van de partijen is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6 p.1 (b) van de AVG). Afweging van belangen, (artikel 6 p.1 (f) van de AVG). De verwerking is ook noodzakelijk voor het legitieme belang van Vagabond om wanbetaling te voorkomen.
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Boekhoudkundige informatie wordt bewaard in overeenstemming met de huidige wetgeving en andere informatie gedurende maximaal drie jaar vanaf de meest recente aankooptransactie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Gegevens worden verzonden naar onze aanbieders van krediet- en betalingsoplossingen.

  Bezorging

  We vragen u om uw naam, afleveradres en contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer in het afrekengedeelte op onze website in te vullen, zodat we uw bestelling kunnen bezorgen en indien nodig contact met u kunnen opnemen over de bezorging.
  Wettelijke basis: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een van de partijen is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6 p.1 (b) van de AVG).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Boekhoudkundige informatie wordt bewaard in overeenstemming met de huidige wetgeving en andere informatie gedurende maximaal drie jaar vanaf de meest recente aankooptransactie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Gegevens worden overgedragen aan onze distributiepartners.

  Retourdocumenten voor bepaalde markten

  Als u een product wilt retourneren, dient u in te loggen op het retourportaal op onze website en uw e-mailadres en bestelnummer op te geven, zodat u een retourlabel kunt afdrukken voordat u het product naar ons terugstuurt.
  Wettelijke basis: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een van de partijen is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6 p.1 (b) van de AVG). De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Vagabond is onderworpen (artikel 6 p.1 (c) van de AVG).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Boekhoudkundige informatie wordt bewaard in overeenstemming met de huidige wetgeving en andere informatie gedurende maximaal drie jaar vanaf de meest recente aankooptransactie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Gegevens worden naar onze distributiepartners verzonden.

  Vragen over een bestelling of annulering van een bestelling

  Wij bewaren persoonsgegevens zoals: contactgegevens, leveringsgegevens en betalingsgegevens om u te ondersteunen bij uw wettelijke rechten met betrekking tot het retourneren van het product als u uw aankoop wilt herroepen of als u een kwaliteitsprobleem met het product heeft. Mocht er zich een probleem voordoen met retourzendingen, dan moeten we soms uw leverings- en contactgegevens doorgeven aan onze distributiepartners, zodat zij de producten kunnen retourneren.
  Wettelijke basis: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een van de partijen is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6 p.1 (b) van de AVG). De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Vagabond is onderworpen (artikel 6 p.1 (c) van de AVG). 
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Boekhoudkundige informatie wordt bewaard in overeenstemming met de huidige wetgeving en andere informatie gedurende maximaal drie jaar vanaf de meest recente aankooptransactie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Gegevens worden naar onze distributiepartners verzonden.

  Contactformulier

  Wanneer u contact met ons opneemt via het webformulier op onze website, verzamelen en bewaren wij de informatie die u ons doorstuurt, zodat wij u kunnen helpen met uw vraag of probleem. Dit kan informatie zijn zoals contactgegevens, bestelgegevens of leveringsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen helpen. Houd er rekening mee dat uw gegevens mogelijk buiten de EER worden overgedragen.
  Wettelijke basis: Toestemming, (artikel 6 p.1 (a) van de AVG) en de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een van de partijen is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6 p.1 (b) van de AVG).  
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Informatie wordt maximaal drie jaar bewaard vanaf de meest recente aankooptransactie of het meest recente contact.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Indien nodig om het betreffende probleem op te lossen, wordt informatie doorgegeven aan de betreffende partner.

  Chatfunctie

  Wanneer je onze website bezoekt, kan je gebruik maken van onze chatfunctie. Wij verzamelen en bewaren dan de door jou verstrekte informatie om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Let op, je gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de EER.
  Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 p.1 (a) GDPR) en de verwerking zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een contract, (Artikel 6 p .1 (b) GDPR).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Informatie wordt maximaal twee jaar bewaard vanaf het meest recente contact.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Indien nodig om het probleem in kwestie op te lossen, wordt de informatie doorgegeven aan de betrokken partner.

  Nieuwsbrieven

  Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (online of in onze winkels), gaat u ermee akkoord dat we uw e-mailadres opslaan om u regelmatig onze nieuwsbrieven of uitnodigingen toe te sturen met relevante informatie over onze aanbiedingen en evenementen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden door op de link in onze e-mails te klikken of door contact met ons op te nemen via onze website.
  Wettelijke basis: Toestemming, (artikel 6 p.1 (a) van de AVG). 
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: E-mailadressen worden bewaard totdat we een verzoek tot afmelding ontvangen.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Het e-mailadres wordt doorgegeven aan onze dienstverlener die de e-mail verstuurt.

  Klantenclub

  Als u lid wordt van onze klantenclub, bewaren we uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de andere gegevens die u verstrekt in verband met uw lidmaatschapsaanvraag. We bewaren ook gegevens over uw aankoopgeschiedenis, uw reacties op onze aanbiedingen en uw gebruik van onze website. We gebruiken de gegevens om uw lidmaatschap te administreren en u te voorzien van interessante aanbiedingen en informatie op maat. U kunt uw persoonlijke gegevens bijwerken, hoe u wilt dat we contact me u opnemen, en kiezen welke informatie naar u wordt verzonden via ‘Mijn pagina's’.
  Wettelijke basis: Toestemming, (artikel 6 p.1 (a) van de AVG).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Uw gegevens worden maximaal drie jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke partners: Uw gegevens worden doorgegeven aan onze partner die informatie en aanbiedingen verstuurt.

  Klantbeoordelingen
  Klantbeoordelingen worden verzameld om klanten een betere basis te bieden voor het nemen van beslissingen voor de aankoop van producten en voor de bedrijfsontwikkeling van Vagabond.
  Wettelijke basis: Toestemming (Artikel 6 p.1 (a) GDPR).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Bewaring: Uw gegevens worden bewaard totdat wij op de hoogte worden gesteld dat de beoordeling moet worden verwijderd, subsidiair uiterlijk drie jaar na publicatie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Informatie wordt gedeeld met onze provider van systeem voor het beheren van klantbeoordelingen.

  E-maildiensten

  Als een product niet op voorraad is, bieden we de mogelijkheid om u een e-mail te sturen zodra het product weer verkrijgbaar is.
  Wettelijke basis: Toestemming, (artikel 6 p.1 (a) van de AVG). 
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Het e-mailadres wordt maximaal drie jaar bewaard vanaf de meest recente aankooptransactie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Nee.

  Fraudepreventie en beveiliging

  Wij en onze partners bewaken en analyseren apparaat- en toegangsgegevens, identificatiegegevens, aankoopgegevens en locatiegegevens om fraude op te sporen en een hoge mate van beveiliging te handhaven. Dit om uw persoonsgegevens en onze diensten en systemen te beschermen, en ook om gebruik te voorkomen dat leidt tot ongerechtvaardigde milieueffecten en onredelijke kosten. Wettelijke basis: Afweging van belangen, (artikel 6 p.1 (f) van de AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Vagabond om een hoog beveiligingsniveau en milieuvriendelijke diensten kunnen handhaven. De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Vagabond is onderworpen (artikel 6 p.1 (c) van de AVG).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Ja, voor de automatische blokkering van misbruik en pogingen om kwaadaardige code te uploaden. Retentie: Gegevens die zijn verzameld in het kader van probleemoplossing en beveiligingsonderzoeken, worden verwijderd wanneer het dossier wordt gesloten.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Indien nodig, om het probleem in kwestie op te lossen, wordt informatie openbaargemaakt aan onze IT-beveiligingsdienstverleners.

  Ontwikkeling van bedrijfsprocessen, logistieke processen en technische systemen

  Voor het ontwikkelen van onze bedrijfsprocessen, logistieke processen en technische systemen maken wij gebruik van apparaatgegevens, toegangsgegevens, identificatiegegevens, aankoopgegevens en locatiegegevens en informatie die wordt verzameld in verband met ondersteuningskwesties. Dit is nodig om u een veilige en gebruiksvriendelijke service te kunnen aanbieden.
  Wettelijke basis: Afweging van belangen, (artikel 6 p.1 (f) van de AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Vagabond om een veilige, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website te kunnen aanbieden.
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Gegevens verzameld voor statistieken worden na evaluatie verwijderd.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Informatie wordt openbaargemaakt aan onze IT-serviceproviders.

  Incasso

  Als facturen ondanks herhaalde aanmaningen niet worden betaald, dan kunnen we de gegevens doorgeven die nodig zijn om een incassodienstverlener in te schakelen om de vordering te innen. Als alternatief kunnen we de openstaande vordering verkopen aan een incassobureau, die de vordering vervolgens op eigen naam kan incasseren.
  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een van de partijen is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6 p.1 (b) van de AVG). Afweging van belangen, (artikel 6 p.1 (f) van de AVG). In het geval van de verkoop van vorderingen is de verwerking ook noodzakelijk voor het legitieme belang van Vagabond om wanbetaling te voorkomen.
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Retentie: Boekhoudkundige informatie wordt bewaard in overeenstemming met de huidige wetgeving en andere informatie gedurende maximaal drie jaar vanaf de meest recente aankooptransactie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Gegevens worden doorgegeven aan onze partners voor incasso.

  Klanten Reviews
  Klanten Reviews worden verzameld om klanten een betere basis te bieden voor het nemen van beslissingen voor de aankoop van producten en voor de bedrijfsontwikkeling van Vagabond.
  Wettelijke basis: Toestemming (Artikel 6 p.1 (a) GDPR).
  Geautomatiseerde besluitvorming: Geen
  Bewaring: Uw gegevens worden bewaard totdat wij op de hoogte worden gesteld dat de review moet worden verwijderd, subsidiair uiterlijk drie jaar na publicatie.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: Informatie wordt gedeeld met onze provider van systeem voor het beheren van klanten reviews.

  Marketing

  Zoals verder beschreven in het gedeelte over cookies en vergelijkbare trackingtechnologie, gebruiken we apparaatgegevens, toegangsgegevens, identificatiegegevens, aankoopgegevens, locatiegegevens en gegevens over uw voorkeuren om marketing en aanbiedingen te creëren die relevant voor u zijn. Bijvoorbeeld om relevante advertenties te presenteren op websites, applicaties en social media-platforms van derden. We verwerken ook advertentiegegevens (bijvoorbeeld als u op een advertentie hebt geklikt) om advertentieprestaties te meten en om advertentiefacturering mogelijk te maken. De informatie die we gebruiken en combineren met andere gegevens is afkomstig van onze partners, uw aankoopgeschiedenis en uw internetgebruik.
  Wettelijke basis: Toestemming, (artikel 6 p.1 (a) van de AVG) en ook de afweging van belangen (artikel 6 p.1 (f) van de AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het legitieme belang van Vagabond om u relevante marketing en aanbiedingen te kunnen aanbieden.
  Geautomatiseerde besluitvorming: Ja, uw online ervaring wordt beïnvloed door uw cookie-instellingen.
  Retentie: Gegevens verzameld voor statistieken worden na evaluatie verwijderd. Hoe lang een cookie wordt bewaard, staat vermeld in de pop-up informatie over cookies die altijd beschikbaar is op onze website. De bewaartermijn wordt verder bepaald door uw cookie-instellingen.
  Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: We delen informatie met onze leveranciers van statistieken en onze marketingdienstverleners. Door gebruik te maken van de marketingtechnologie van onze partners wordt bepaalde informatie aan hen overgedragen en valt deze informatie vervolgens onder hun privacy- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden.

   

  Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

  Wanneer u vagabond.com bezoekt, slaan we informatie op over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld door het gebruik van cookies). Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst en informatie bevat over welke onderdelen van onze website u hebt bezocht. We gebruiken cookies om uw online ervaring te personaliseren en om statistische gegevens te verzamelen om uw ervaring op de website te verbeteren. Cookies zijn betrouwbare bestanden en ze kunnen geen programmacode uitvoeren of virussen verzenden.

  We gebruiken de volgende categorieën cookies, en je kan je altijd veranderen.

  Strikt noodzakelijke cookies helpen een website navigeerbaar te maken door basisfuncties te activeren zoals paginanavigatie, artikelen aan uw winkelwagen toevoegen en een bestelling plaatsen. Zonder deze cookies zou de website niet goed werken.

  Functionele cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier waarop de website eruitziet of werkt verandert. Bijvoorbeeld uw voorkeurstaal, valuta of regio.

  Statistische cookies helpen Vagabond te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door informatie te verzamelen en te rapporteren.

  Marketingcookies worden gebruikt om relevante en interessante advertenties weer te geven op websites, applicaties en social media-platforms van andere bedrijven.

  Houd er rekening mee dat de informatie die via cookies wordt verzameld mogelijk buiten de EER wordt overgedragen. Wettelijke basis: Toestemming (artikel 6 p.1 (a) van de AVG), u kunt op elk moment uw toestemming intrekken en de verwerking annuleren door de cookies van uw apparaat te verwijderen. Afweging van belangen, (artikel 6 p.1 (f) van de AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Vagabond om u een functionerende website te kunnen aanbieden. Geautomatiseerde besluitvorming: Ja, uw online ervaring wordt beïnvloed door uw cookie-instellingen. Retentie: Hoe lang een cookie wordt bewaard, kunt u lezen in de pop-up informatie over cookies die altijd beschikbaar is op onze website. De bewaartermijn wordt verder bepaald door uw browser instellingen. Openbaarmaking aan onafhankelijke derden: We delen informatie met onze leveranciers van statistieken en onze marketingproviders. Door gebruik te maken van de technologie van onze partners wordt bepaalde informatie aan hen overgedragen en valt deze informatie vervolgens onder hun privacy- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden.

  Cookies voor marketing en statistieken 

  Onze website bevat cookies en vergelijkbare trackingtechnologie van onze reclamepartners die online reclamenetwerken beheren. Onze reclamepartners registreren apparaat- en toegangsgegevens, identificatiegegevens, aankoopgegevens, locatiegegevens en gegevens over uw voorkeuren en tonen je gepersonaliseerde reclame op andere websites. Deze reclame is dan gebaseerd op producten waarin je eerder interesse hebt getoond.

  We gebruiken diensten van Facebook, Google, Pinterest, Hotjar Ltd, Simplify Workforce Inc, Impact Tech, Inc en Adform om web-, verkoop- en reclamestatistieken te verzamelen.

  De statistische gegevens worden gebruikt om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze services te optimaliseren. Onze partners helpen ons om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz. Onze partners gebruiken cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat, de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven.

  Voor meer details en opt-out instructies, zie ook:

  Facebook Data Policy https://www.facebook.com/policy.php, Facebook opt-out instructies https://www.facebook.com/off-facebook-activity 

  Google https://policies.google.com/privacy, Google Analytics opt-out instruction https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

  Pinterest Privacy Policy https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy, Pinterest opt-out instruction https://help.pinterest.com/en/article/do-not-track

  Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/, Hotjar opt-out instruction https://www.hotjar.com/policies/do-not-track

  Conversant https://www.cj.com/legal/privacy-policy-services-uk, Opt-out instruction https://www.conversantmedia.eu/optout 

  Simplify https://www.simplifyvms.com/privacy-policy/

  Impact https://impact.com/privacy-policy/

  Adform Privacy Centre https://site.adform.com/privacy-center/overview/, Adform Opt-out instruction https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

  Hoe kan ik cookies beheren in mijn browser?

  De meeste webbrowsers maken het mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren en om u te waarschuwen en uw toestemming te vragen voordat cookies worden opgeslagen. U kunt in uw internetbrowser informatie vinden over hoe u uw internetbrowser kunt instellen om cookies te verwerken en eventueel te blokkeren. Als u geen cookies wilt gebruiken wanneer u onze online winkel bezoekt, heeft dit invloed op uw winkelervaring, omdat we bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw winkelwagentje up-to-date te houden. Het gebruik van cookies is ook noodzakelijk als u een bestelling wilt plaatsen.

  U kunt uw browser instellen om bepaalde of alle cookies uit te schakelen. Dit is heel eenvoudig, maar let op: als u alle cookies uitschakelt, kunt u geen aankopen doen op vagabond.com.

  De volgende links geven informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen in enkele populaire browsers:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari

  Op www.youronlinechoices.eu hebt u de mogelijkheid om bepaalde cookies afzonderlijk te verwijderen.

  Contact

  Onze contactgegevens

  Vagabond International Aktiebolag
  Box 521
  432 19 Varberg

  Bezoekadres

  Birger Svenssons Väg 36
  432 40 Varberg
  Telefoon: +46 (0) 340 541 200

  U kunt contact met ons opnemen door hier ons webcontactformulier in te vullen.