Shopping bag

0 item
Your shopping bag is empty
Total 0
Proceed to checkout
Total 0
Proceed to checkout
 • 0 0

 • Privatumo politika

  Įžanga

  „Vagabond“ visuomet buvo svarbu bendrauti su žmonėmis ir jais rūpintis. Vykdydama šį įsipareigojimą „Vagabond“ nuolat rūpinasi žmonių saugumu ir asmens duomenų kontrole. Čia aprašyta, kaip „Vagabond“ vertina duomenų privatumą ir ką darome, kad įvykdytume savo įsipareigojimus jums ir savo partneriams.

  Bendroji informacija

  Mūsų privatumo politika trumpai

  „Vagabond“ saugo ir gina jūsų neliečiamybę ir jūsų asmeninę informaciją, todėl visada stengiamės skaidriai informuoti, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis. Mums taip pat svarbu, kad jie būtų tvarkomi teisėtai ir sąžiningai. Todėl „Vagabond“ visada stengiasi nerinkti ir nenaudoti daugiau asmens duomenų, nei reikia patenkinti jūsų reikalavimus ir lūkesčius. Taip pat dedame pastangas apsaugoti jūsų duomenis, niekada neparduodame jūsų asmens duomenų trečiajai šaliai ir perduodame juos tik kitoms „Vagabond“ grupės įmonėms arba patikimiems partneriams, kad jie galėtų atlikti savo užduotis, pavyzdžiui, pristatydami prekes perduodame duomenis transporto įmonei, o mokėdami perduodame duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjui.

  Be Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų susijusių įstatymų bei reglamentų, „Vagabond“ laikosi vietos teisės aktų dėl asmens duomenų.

  Mūsų svetainėje kartais pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Šių svetainių paprastai nekontroliuojame ir joms ši privatumo politika netaikoma, todėl prieš pateikiant savo asmens duomenis raginame susipažinti su jų privatumo politika.

  Keletas svarbių principų trumpai

  Dėsime visas pastangas užtikrinti jūsų saugumą:

  • skaidriai informuodami jus apie tai, kaip renkame ir naudojame asmens duomenis;
   • rinkdami tik tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų įsipareigojimams tvarkyti ir vykdyti bei teikti jums atitinkamus rinkodaros sprendimus ir pasiūlymus;
   • rinkdami tik jums naudingus duomenis, kad pagerintume savo veiklą teikiant produkciją ir paslaugas;
   • teikdami informaciją tik patikimoms susijusioms įmonėms, partneriams ar paslaugų teikėjams;
   • duomenis saugodami tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti;
   • jūsų prašymu teikdami informaciją apie tai, kokius asmens duomenis saugome ir tvarkome ir kokiu teisiniu pagrindu;
   • apsaugodami jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, saugumo sistemomis, anonimiškumu ir šifravimu.

  Jūs turite teisę:

  • reikalauti, kad pateiktume visus jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome;
   • prašyti, kad ištaisytume jūsų asmens duomenis;
   • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą;
   • teisės aktais leidžiama apimtimi prašyti, kad pašalintume jūsų asmens duomenis;
   • prašyti, kad jūsų asmens duomenis pateiktume kompiuterio skaitoma forma (vadinamasis „duomenų perkeliamumas“);
   • atšaukti savo sutikimą.

  Asmens duomenų valdytojas yra „Vagabond International Aktiebolag“ ir kartais jos dukterinės įmonės ar partneriai. „Vagabond“ neatsako už savo partnerių ar paslaugų teikėjų privatumo politiką ar praktiką.

  Jei turite kokių nors klausimų arba esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, visada galite su mumis susisiekti. Taip pat yra galimybė kreiptis į atitinkamą priežiūros instituciją.

  Jaunesni nei 16 metų asmenys

  „Vagabond“ sąmoningai nerenka ir neprašo informacijos iš jaunesnių nei 16 metų asmenų. Jei esate jaunesni nei 16 metų, nesinaudokite svetaine ar susijusiomis paslaugomis. Sužinoję, kad surinkome jaunesnio nei 16 metų asmens asmeninę informaciją, ją ištrinsime.

  Duomenų rinkimas

  Mūsų renkama informacija dažniausiai yra jūsų vardas ir pavardė, mokėjimo informacija, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. Taip pat renkame įrenginio, prieigos, identifikavimo, pirkimo, vietos duomenis ir duomenis apie jūsų pageidavimus. Nerenkame jokių duomenų, kurie mums nėra būtini plėtojant, vykdant ir parduodant savo verslo paslaugas.

  Duomenų saugojimas

  Duomenis „Vagabond“ saugo jai pačiai priklausančiuose serveriuose, esančiuose adresu Vagabond Varberg, Birger Svenssons Väg 36, 432 40 Varberg, arba serveriuose, kuriuos teikia mūsų partneriai ar paslaugų teikėjai. Išskyrus tuos atvejus, kai jums leidus duomenys perduodami už EEE ribų, jie bus saugomi EEE.

  Duomenų perdavimas

  Mes perduodame duomenis „Vagabond“ grupės įmonėms. Taip pat perduodame duomenis savo partneriams ir paslaugų teikėjams, kad galėtume teikti aukštos kokybės paslaugas ir vykdyti atitinkamą rinkodarą. Mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai daugiausia įsikūrę EEE, ten pat laikomi ir jų serveriai bei kita saugojimo įranga. Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenis taip pat perduodame trečiosioms šalims už EEE ribų. Jei mums prireiktų perduoti duomenis už EEE ribų, paprašysime jūsų aiškiai išreikšto sutikimo. 

  Duomenų apsauga

  „Vagabond“ riboja asmens duomenų naudojimą šiomis priemonėmis: savo dizainu ir nenaudodama technologijų, kurios yra nereikalingai primetamos arba fiksuoja duomenis, kurių nereikia, kad „Vagabond“ ar jos partneriai galėtų teikti „Vagabond“ produkciją, paslaugas ir rinkodarą. „Vagabond“ privatumas yra numatytasis darbo metodas, o visais nustatymais siekiama, kad, pavyzdžiui, būtų ne atsisakoma, o pasirenkama. Privatumas yra įtrauktas į sistemas teikiant pirmenybę saugumui ir duomenų apsaugai kaip projektavimo dalis ir naudojant privatumo didinimo metodus, pavyzdžiui, šifravimą ir anonimizavimą.

  Lankydamiesi svetainėje vagabond.com per https, jūs pateikiate asmeninę informaciją kartu su sandoriu, kuris vadinamas saugiais puslapiais (šifruotas informacijos perdavimas). „Vagabond“ naudoja patikimos trečiosios šalies išduotus sertifikatus. Toks sertifikatas garantuoja, kad bendraujate su mūsų interneto svetaine vagabond.com ir kad informacijos perdavimas yra užšifruotas. Dauguma jūsų įrenginiuose esančių interneto naršyklių naudoja simbolius, rodančius, ar lankotės saugiame, ar nesaugiame tinklalapyje. Sužinokite daugiau apie tai šiuo adresu: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

  Kortelių mokėjimo operacijose su „Vagabond“ arba mūsų mokėjimo paslaugų teikėju naudojama aukštos kokybės šifravimo technologija, atliekama naudojant SSL 256 bitų šifruotą saugų ryšį.

  Naudojame „Google“ reCAPTCHA sprendinį, kad nustatytume, ar informaciją mums bando siųsti žmogus, ar programinė įranga. Jūsų IP adresas ir kiti duomenys, pavyzdžiui, informacija apie įrenginį ir programinę įrangą, būtini „reCAPTCHA“ veikimui, perduodami „Google Inc.“. Po perdavimo informacijai taikomos „Google“ konfidencialumo sąlygos.

  Kai mūsų partneriai tvarko asmens duomenis mūsų vardu, duomenys apsaugomi specialia duomenų tvarkymo sutartimi.

  Duomenų tvarkymas

  „Vagabond“ rūpinasi ir užtikrina jūsų saugumą ir asmeninį privatumą. Dedame visas pastangas, kad pateisintume jūsų lūkesčius ir vykdytume su jumis sudarytą sutartį, pagal kurią parduodame ir pristatome savo prekes, padedame jums ir dalijamės su jumis informacija. Mums svarbu, kad suprastumėte, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje. Toliau aprašyti procesai, kurių metu gali būti tvarkomi jūsų asmens duomenys.

  Apsilankymas mūsų internetinėje parduotuvėje ir prekių užsakymas

  Kai lankotės mūsų interneto parduotuvėje ir užsisakote mūsų prekes, turite pereiti į užsakymo patvirtinimo skiltį, kurioje turėsite užpildyti, kokią prekę norite užsisakyti, kontaktinę ir pristatymo informaciją, kad galėtume prekę parinkti, supakuoti ir išsiųsti jums.
  Teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Apskaitos informacija saugoma pagal galiojančius teisės aktus, o kita informacija – ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinės pirkimo operacijos.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Duomenys perduodami mūsų partneriams platinti.

  Mokėjimų ir sąskaitų faktūrų informacija

  Užsakymo patvirtinimo metu turite pasirinkti mokėjimo būdą ir užpildyti mokėjimo duomenis (pavyzdžiui, kortelės duomenis, kortelės numerį, galiojimo datą, CCV Nr.), reikalingus užsakymo apmokėjimui per mūsų mokėjimo paslaugų teikėją apdoroti. Jei pasirinksite mokėti pagal sąskaitą faktūrą, tuomet paprašysime jūsų nurodyti savo asmens kodą (nacionalinį identifikatorių), kad galėtume apdoroti kredito paraišką, o mūsų kredito paslaugų teikėjui ją patvirtinus, užsakymas bus apdorotas. Mokėjimo ir sąskaitos faktūros informaciją renkame jos nesaugodami ir saugiai perduodame savo partneriams mokėjimams atlikti ir (arba) sąskaitai faktūrai išrašyti.
  Teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Interesų pusiausvyra (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Duomenis taip pat būtina tvarkyti užtikrinant teisėtą „Vagabond“ interesą išvengti nemokėjimo.
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Apskaitos informacija saugoma pagal galiojančius teisės aktus, o kita informacija – ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinės pirkimo operacijos.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Duomenys perduodami mūsų kredito ir mokėjimo sprendimų teikėjams.

  Pristatymas

  Mūsų svetainėje, užsakymo patvirtinimo skiltyje, prašome įvesti savo vardą, pavardę, pristatymo adresą ir kontaktinę informaciją, pavyzdžiui, el. pašto adresą ir telefono numerį, kad galėtume pristatyti jūsų užsakymą ir, prireikus, susisiekti su jumis dėl pristatymo.
  Teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Apskaitos informacija saugoma pagal galiojančius teisės aktus, o kita informacija – ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinės pirkimo operacijos.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Duomenys persiunčiami mūsų partneriams platinti.

  Grąžinimo dokumentai tam tikrose rinkose

  Jei norite grąžinti prekę, turite prisijungti prie mūsų svetainėje esančio grąžinimo portalo ir nurodyti savo el. pašto adresą bei užsakymo numerį, kad prieš siųsdami prekę mums galėtumėte atsispausdinti grąžinimo etiketę.
  Teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Duomenis taip pat būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kuri taikoma bendrovei „Vagabond“ (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Apskaitos informacija saugoma pagal galiojančius teisės aktus, o kita informacija – ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinės pirkimo operacijos.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Duomenys perduodami mūsų partneriams platinti.

  Užsakymo užklausos arba užsakymo atšaukimas

  Saugome jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinę informaciją, pristatymo informaciją ir mokėjimo informaciją, kad padėtume jums pasinaudoti savo su prekės gražinimu susijusiomis teisėmis, jei norite atsisakyti pirkimo arba jei kyla problemų dėl prekės kokybės. Jei kyla problemų dėl grąžinimo, kartais turime perduoti jūsų pristatymo ir kontaktinę informaciją savo partneriams, kad jie galėtų grąžinti prekes.
  Teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Duomenis taip pat būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kuri taikoma bendrovei „Vagabond“ (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). 
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Apskaitos informacija saugoma pagal galiojančius teisės aktus, o kita informacija – ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinės pirkimo operacijos.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Duomenys perduodami mūsų partneriams platinti.

  Kontaktinė forma

  Kai susisiekiate su mumis pasinaudodami mūsų svetainėje esančia interneto forma, mes renkame ir išsaugome informaciją, kurią mums perduodate, kad galėtume padėti išspręsti jūsų klausimą ar problemą. Tai gali būti tokia informacija, kaip kontaktiniai duomenys, užsakymo ar pristatymo duomenys, kurių mums reikia, kad galėtume jums padėti. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų duomenys gali būti perduoti už EEE ribų.
  Teisinis pagrindas: Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ir duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).  
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Informacija saugoma ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinio pirkimo sandorio arba kontakto.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Jei reikia išspręsti atitinkamą klausimą, informacija perduodama atitinkamam partneriui..

  Naujienlaiškiai

  Užsisakę mūsų naujienlaiškių prenumeratą (internetu arba mūsų parduotuvėse) sutinkate, kad išsaugotume jūsų el. pašto adresą, tai leis mums reguliariai siųsti naujus laiškus ar kvietimus, kuriuose pateikiama jums aktuali informacija apie mūsų pasiūlymus ir įvykius. Galite bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos paspaudę nuorodą mūsų el. laiške arba susisiekę su mumis mūsų svetainėje. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų el. pašto adresas gali būti perduotas už EEE ribų.
  Teisinis pagrindas: Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: El. pašto adresai saugomi, kol gauname pranešimą atsisakyti prenumeratos.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: El. pašto adresas perduodamas mūsų paslaugų teikėjui, kuris išsiunčia el. laišką.

  El. pašto paslaugos

  Jei prekės nėra sandėlyje, siūlome galimybę užsisakyti pranešimą el. paštu, kurį atsiųsime, kai prekę bus galima įsigyti. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų el. pašto adresas gali būti perduotas už EEE ribų.
  Teisinis pagrindas: Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: El. pašto adresas saugomas ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinio pirkimo sandorio.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Ne.

  Sukčiavimo prevencija ir saugumas

  Kartu su savo partneriais stebime ir analizuojame įrenginio ir prieigos duomenis, identifikavimo duomenis, pirkimo duomenis ir buvimo vietos duomenis, kad nustatytume sukčiavimo atvejus ir užtikrintume aukštą saugumo lygį. Taip siekiama apsaugoti jūsų asmeninius duomenis ir mūsų paslaugas bei sistemas.
  Teisinis pagrindas: Interesų pusiausvyra (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tvarkyti duomenis būtina dėl teisėto „Vagabond“ intereso palaikyti aukštą saugumo lygį. Duomenis taip pat būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kuri taikoma „Vagabond“ (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
  Automatinis sprendimų priėmimas: Taip, siekiant automatiškai užblokuoti piktnaudžiavimą ir bandymą įkelti kenkėjišką kodą. Laikymas: Duomenys, surinkti šalinant trikdžius ir atliekant saugumo tyrimus, pašalinami, kai byla baigiama.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Jei reikia, siekiant išspręsti atitinkamą problemą, informacija atskleidžiama mūsų IT saugumo paslaugų teikėjams.

  Verslo procesų, logistikos procesų ir techninių sistemų kūrimas

  Savo verslo procesams, logistikos procesams ir techninėms sistemoms plėtoti naudojame įrenginio, prieigos, identifikavimo, pirkimo ir buvimo vietos duomenis. Tai būtina tam, kad galėtume pasiūlyti saugias ir patogias paslaugas.
  Teisinis pagrindas: Interesų pusiausvyra (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tvarkyti duomenis būtina dėl teisėto „Vagabond“ intereso siūlyti saugią, patrauklią ir patogią naudoti svetainę.
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Statistikos tikslais surinkti duomenys po įvertinimo pašalinami.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Informacija atskleidžiama mūsų IT paslaugų teikėjams.

  Skolų išieškojimas

  Jei nepaisant daugkartinių priminimų sąskaitos faktūros neapmokamos, galime perduoti duomenis, reikalingus skolų išieškojimo paslaugų teikėjui, kad pastarasis galėtų išieškoti skolą. Arba galime parduoti neapmokėtą reikalavimą skolų išieškojimo paslaugų teikėjui, kuris gali išieškoti reikalavimą savo vardu.
  Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Interesų pusiausvyra (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Pretenzijų dėl pardavimo atveju tvarkyti duomenis būtina dėl teisėto „Vagabond“ intereso išvengti nemokėjimo.
  Automatinis sprendimų priėmimas: Ne
  Laikymas: Apskaitos informacija saugoma pagal galiojančius teisės aktus, o kita informacija – ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinės pirkimo operacijos.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Duomenys perduodami mūsų partneriams skoloms išieškoti.

  Rinkodara

  Kaip toliau aprašyta skyriuje apie slapukus ir panašias sekimo technologijas, mes naudojame įrenginio, prieigos, identifikavimo, pirkimo, vietos duomenis ir duomenis apie jūsų pageidavimus, kad parengtume jums aktualią rinkodarą ir pasiūlymus. Pavyzdžiui, pateikti atitinkamus skelbimus trečiųjų šalių svetainėse ir programose. Taip pat tvarkome skelbimų duomenis (pavyzdžiui, ar spustelėjote skelbimą), kad galėtume įvertinti skelbimų našumą ir įgalinti atsiskaitymą už skelbimus. Informacija, kurią naudojame ir deriname su kitais duomenimis, gaunama iš mūsų partnerių, jūsų pirkimo istorijos ir naudojimosi internetu.
  Teisinis pagrindas: Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ir interesų pusiausvyra (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Duomenis tvarkyti būtina dėl teisėto „Vagabond“ intereso, kad ji galėtų jums teikti atitinkamus rinkodaros sprendimus ir pasiūlymus.
  Automatinis sprendimų priėmimas: Taip, jūsų patirtis internete bus formuojama atsižvelgiant į slapukų nustatymus.
  Laikymas: Statistikos tikslais surinkti duomenys po įvertinimo pašalinami. Kiek laiko slapukas saugomas, nurodyta informacijoje apie kiekvieną slapuką, kurią galima perskaityti naršyklėje. Saugojimo laikotarpis taip pat nustatomas pagal jūsų slapukų nustatymus.
  Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Mes dalijamės informacija su rinkodaros paslaugų teikėjais. Naudojantis mūsų rinkodaros partnerių rinkodaros technologijomis, jiems perduodama tam tikra informacija, kuriai vėliau taikomos jų privatumo ir konfidencialumo sąlygos.

  Slapukai ir panašios sekimo technologijos

  Kai lankotės vagabond.com, mes išsaugome informaciją apie jūsų veiklą mūsų svetainėje (pvz., naudodami slapukus). Slapukas yra nedidelis duomenų failas, išsaugomas jūsų įrenginyje, kuriame pateikiama informacija apie tai, kuriose mūsų svetainės dalyse lankėtės. Slapukus naudojame siekdami suasmeninti jūsų patirtį internete ir rinkti statistinius duomenis, kad galėtume pagerinti svetainės naudojimo patirtį. Slapukai yra patikimi failai, jie negali vykdyti programinio kodo ar perduoti viruso.

  Slapukus naudojame šiais pagrindiniais tikslais: funkcionalumo, žiniatinklio statistikos, pardavimų, mokėjimų ir reklamos tikslais. Funkcinius slapukus naudojame siekdami užtikrinti, kad mūsų internetinė parduotuvė veiktų taip, kaip numatyta, t. y., be kita ko, kad galėtumėte įkelti prekes į pirkinių krepšelį ir pateikti užsakymą. Atkreipkite dėmesį, kad slapukais surinkta informacija gali būti perduodama už EEE ribų. Teisinis pagrindas: Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir atšaukti duomenų tvarkymą pašalindami slapukus iš savo įrenginio. Interesų pusiausvyra (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Duomenis tvarkyti būtina dėl teisėto „Vagabond“ intereso, kad ji galėtų jums teikti atitinkamus rinkodaros sprendimus ir pasiūlymus. Automatinis sprendimų priėmimas: Taip, jūsų patirtis internete bus formuojama atsižvelgiant į slapukų nustatymus. Laikymas: Kiek laiko slapukas saugomas, nurodyta informacijoje apie kiekvieną slapuką, kurią galima perskaityti naršyklėje. Saugojimo laikotarpis taip pat nustatomas pagal jūsų slapukų nustatymus. Informacijos atskleidimas nepriklausomoms trečiosioms šalims: Mes dalijamės informacija su rinkodaros paslaugų teikėjais. Naudojantis mūsų rinkodaros partnerių rinkodaros technologijomis, jiems perduodama tam tikra informacija, kuriai vėliau taikomos jų privatumo ir konfidencialumo sąlygos.

  Rinkodaros ir statistikos slapukai

  Mūsų svetainėje yra slapukų ir panašių stebėjimo technologijų, kurias naudoja mūsų reklamos partneriai, valdantys internetinės reklamos tinklus. Mūsų reklamos partneriai registruoja įrenginio ir prieigos, identifikavimo, pirkimo, vietos duomenis ir duomenis apie jūsų pageidavimus ir rodo jums pritaikytą reklamą kitose svetainėse. Tuomet ši reklama bus pagrįsta prekėmis, kuriomis domėjotės anksčiau.

  Interneto, pardavimų ir reklamos statistikai rinkti naudojamės „Facebook“, „Google“, „Pinterest“, „Hotjar“, „Conversant Europe Ltd“ ir „Adform“ paslaugomis.

  Statistiniai duomenys naudojami siekiant geriau suprasti mūsų naudotojų poreikius ir optimizuoti savo paslaugas. Mūsų partneriai padeda geriau suprasti naudotojų patirtį (pavyzdžiui, kiek laiko jie praleidžia ir kuriuose puslapiuose, kokias nuorodas pasirenka spausti, kas naudotojams patinka ir nepatinka ir t. t.), o tai leidžia mums kurti ir palaikyti savo paslaugas atsižvelgiant į naudotojų atsiliepimus. Mūsų partneriai naudoja slapukus ir kitas technologijas rinkti duomenis apie mūsų naudotojų elgseną ir jų įrenginius. Šie duomenys apima įrenginio IP adresą, įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą (unikalius įrenginio identifikatorius), naršyklės informaciją, geografinę vietą ir pageidaujamą kalbą, kuria rodoma mūsų svetainė.

  Išsamesnės informacijos ir atsisakymo instrukcijų rasite čia:

  „Facebook“ duomenų politika https://www.facebook.com/policy.php, „Facebook“ atsisakymo instrukcija https://www.facebook.com/off-facebook-activity

  „Google“ privatumo politika https://policies.google.com/privacy, „Google Analytics“ atsisakymo instrukcijahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  „Pinterest“ privatumo politika https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy, „Pinterest“ atsisakymo instrukcija https://help.pinterest.com/en/article/do-not-track

  „Hotjar“ pagalbos svetainė, atsisakymo instrukcija čia.

  „Conversant“ privatumo politika https://www.cj.com/legal/privacy-policy-services-uk, atsisakymo instrukcija https://www.conversantmedia.eu/optout

  „Adform“ privatumo centras https://site.adform.com/privacy-center/overview/, „Adform“ atsisakymo instrukcija https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

  Kaip naršyklėje valdyti slapukus?

  Dauguma interneto naršyklių leidžia ištrinti arba blokuoti slapukus ir įspėti bei paprašyti jūsų sutikimo prieš išsaugant slapukus. Savo interneto naršyklėje galite rasti pagalbos, kaip nustatyti, kad interneto naršyklė tvarkytų ir galbūt blokuotų slapukus. Jei nenorite naudoti slapukų lankydamiesi mūsų internetinėje parduotuvėje, tai turės įtakos jūsų apsipirkimo patirčiai, nes mes, be kita ko, naudojame slapukus, kad jūsų pirkinių krepšelis būtų nuolat atnaujinamas. Slapukus naudoti taip pat būtina, jei norite turėti galimybę pateikti užsakymą.

  Galite pakeisti savo naršyklę ir išjungti tam tikrus arba visus slapukus. Tai padaryti labai paprasta, tačiau atkreipkite dėmesį, kad išjungę visus slapukus negalėsite pirkti vagabond.com svetainėje.

  Toliau pateiktose nuorodose rasite informacijos, kaip koreguoti slapukų nustatymus kai kuriose populiariose naršyklėse:

  Apsilankę svetainėje www.youronlinechoices.eu turite galimybę atskirai pašalinti tam tikrus slapukus.

  Kaip susisiekti

  Mūsų kontaktiniai duomenys

  Vagabond International Aktiebolag
  Box 521
  432 19 Varberg

  Adresas vizitams

  Birger Svenssons Väg 36
  432 40 Varberg
  Tel.: +46 (0)340-541200

  Galite su mumis susisiekti užpildę mūsų kontaktinę formą internete čia.

  By browsing this website, you agree to use of cookies. Privacy policy